Ευφυής ενέργεια (Intelligent Energy) SEAP-PLUS: συναντήθηκαν οι Έλληνες εταίροι του έργου

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Απριλίου 2012 από τους Έλληνες Εταίρους (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας www.tee.gr και ΕΠΤΑ ΑΕ www.epta.gr ), η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy) SEAP-PLUS.

Στόχος του έργου είναι η δυναμική προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης από έμπειρους φορείς ανά την Ευρώπη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλοι Δημόσιοι Φορείς από χώρες όπως η Ρουμανία και η Λετονία, θα επωφεληθούν από την εκτεταμένη και πολυετή εμπειρία φορέων από τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) με αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα και στον εμπλουτισμό αυτών με επιπλέον ενεργειακούς τομείς. Απώτερος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες φορείς να μπορέσουν να πιστοποιηθούν ως Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων και να παρέχουν στη συνέχεια πλήρη τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους και εν γένει στους Δήμους της χώρας τους.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία ευρωπαϊκή εθελοντική πρωτοβουλία των πόλεων της Ευρώπης που αποσκοπεί στη συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών στην επίτευξη και υπέρβαση των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για το 2020, για μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% (το λεγόμενο 20-20-20 το 2020). Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 3.843 πόλεις εκ των οποίων 86 Ελληνικές. Το ΣΔΑΕ αποτελεί το εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού του Συμφώνου, που περιγράφει το σχεδιασμό κάθε πόλης για υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στο έργο Επικεφαλής Συντονιστής Εταίρος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και συμμετέχουν επίσης η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, η Περιφέρεια Λιγουρίας και η Επαρχία Κονσέντσας από την Ιταλία, ο Διεθνής Οργανισμός ICLEI, το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία του Κλίματος Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυστρίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Βαρκελώνης, η Ένωση Δήμων Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Δήμων της Μαύρης Θάλασσας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας Pomurje της Σλοβενίας, ο Δήμος Jokkmokk σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet στη Σουηδία και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.

Σχόλια