Προστασία δασών: 46 έργα προϋπολογισμού €36 εκατ. προωθεί το ΥΠΕΚΑ

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εξήντα εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 57.038.000 € εντάχθηκαν πριν από ένα μήνα στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα υπογράφηκαν άλλες 46 αποφάσεις ένταξης αντίστοιχων έργων συνολικού προϋπολογισμού 35.798.407,32€.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, από αυτά, τα 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.541.14.14 € αφορούν ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή επιπτώσεων πλημμυρών, ενώ τα υπόλοιπα 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού 28.256.493 € αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές.

Όλα τα έργα θα εκτελεστούν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι συνολικές εντάξεις των δασικών μέτρων καλύπτουν ήδη ποσοστό περίπου 93% και εντός των επόμενων ημερών θα ενταχθούν και άλλα έργα ώστε να καλυφθεί το 100% των δασικών μέτρων του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού με την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, στην εισαγωγή καινοτόμων δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ορεινού πληθυσμού, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του απορρέοντος νερού και γενικότερα στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Σχόλια