Νερό Ζαγόρι και Ηellas Energy συνεργάζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μέσα στo πλαίσιo χρήσης εξελιγμένων τεχνολογικά συστημάτων, διασφάλισης ποιότητας, αλλά και ενεργειών φιλικότερων προς το περιβάλλον οι εταιρείες Ηellas Energy και ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ιδιοκτήτρια εταιρεία των εμφιαλωμένων νερών Ζαγόρι, κατήλθαν σε συμφωνία εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις τρείς μονάδες παραγωγής της.

Πρόκειται για πρωτοποριακά συστήματα που βασίζονται στην εφαρμογή της υπεραγωγιμότητας και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση με ελάχιστο ποσοστό 10 %.

Η συμφωνία προνοεί την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις δύο ιδιόκτητες πηγές φυσικού μεταλλικού νερού στην ευρύτερη διοικητική περιοχή του Ζαγορίου (Περίβλεπτος 2.000 Kva και Κρανούλα 3.000 Kva) και στην τρίτη βιομηχανική μονάδα, στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Ιωαννίνων 2.000 Kva, η οποία παράγει pet – performs και πλαστικά πώματα καθετοποιώντας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των δύο εμφιαλωτηρίων.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι έχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και παρουσία σε 12 χώρες παγκοσμίως, ενώ πλέον θα διατίθεται και στην κυπριακή αγορά.

«H εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μας αφορά όλους και αποτελεί, πλέον, ένα βασικό μέρος της καθημερινότητας μας, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στα μέσα που μας δίνονται για να το πετύχουμε» ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας Hellas Energy, Δημήτρης Μυτιλινέλης κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Η Ηellas Energy δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο και έχει εγκαταστήσει επιτυχώς τέτοια συστήματα σε μικρές αλλά και μεγάλες μονάδες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 00 30 210 8822300 για Ελλάδα και 7777 2919 για Κύπρο ή μέσω της ιστοσελίδας www.hellas-energy.com.

Σχόλια