ΔΕΗ: απολύσεις και μειώσεις μισθών στην πρόταση της διοίκησης – Τα χρέη σε ΛΑΓΗΕ

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ως υπόδειγμα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογραφούν στις μεγάλες ΔΕΚΟ της χώρας (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.ά.) πρόκειται να λειτουργήσει η πρόταση της διοίκησης της ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ.

Η προτεινόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

*σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ ή παύσης λειτουργίας μονάδων ή για γενικότερους οικονομικούς λόγους, το πλεονάζον προσωπικό θα απολύεται με απόφαση διευθύνοντος συμβούλου, αφού προηγουμένως εξετασθεί η δυνατότητα μετάθεσης, αλλαγής ειδικότητας ή μετεκπαίδευσης.

*Αν η εταιρεία προτείνει μια από αυτές τις λύσεις (μετάθεση, αλλαγή ειδικότητας) και ο εργαζόμενος αρνηθεί, θα επέρχεται άμεση καταγγελία της σύμβασης. Με άλλα λόγια άρνηση αποδοχής μετάθεσης εξομειώνεται με παραίτηση του μισθωτού, ενώ η αδικαιολόγητη απουσία επί 20 συνεχείς εργάσιμες ημέρες ή 30 διακεκομμένες στη διάρκεια του έτους εξομειώνεται με παραίτηση.

*Προβλέπονται απολύσεις τις περιπτώσεις στάσιμων, αργόμισθων κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης και επαναξιολόγησης εντός τριετίας.

*Όσον αφορά τους βασικούς μισθούς προτείνεται μείωση κατά 15%, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μνημονίου, των ειδικών επιδομάτων κατά 33%, πάγωμα του χρονοεπιδόματος και χορήγηση του επιδόματος βάρδιας μόνο σε όσους πράγματι εργάζονται (έχουν δηλαδή φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας).

Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει πως η μετενέργεια της προηγούμενης ΣΣΕ λήγει στις 14 Μαΐου.

—Τα χρέη σε ΛΑΓΗΕ

Εντωμεταξύ η Επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξόφλησε το χρέος της προς τον ΛΑΓΗΕ, από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι ΑΠΕ, μετά την επιστροφή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων Μαρτίου ύψους 200 εκατ. Ευρώ και παρακράτηση 50 εκατ. Ευρώ από το ΕΤΗΔΕ Απριλίου (διαβάστε εδώ).

Υπενθυμίζεται πως η ΡΑΕ έχει καλέσει τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν πρόστιμα και θα ανακληθούν οι άδειες.

econews

Σχόλια