Υποθαλάσσια σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: ξεκινάει το έργο

0
35

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεκινάει το έργο κατασκευής υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ-Quantum, θυγατρική της ΔΕΗ κατά 51% στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα Κύπρου και η Quantum Energy.

Το έργο με την ονομασία «EuroAsia Interconnector» προβλέπει την κατασκευή καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης ισχύος 2000 μεγαβάτ το οποίο θα ποντιστεί σε βάθος 2000 μέτρων.

Οι πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, κκ Βασικάκος και Σιαμμάς εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν τα εξής:

«Η χρονική συγκυρία ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας εκ μέρους σας, προσθέτουν, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς συμπίπτει με τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλουν, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, τόσο οι χώρες της περιοχής όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη κρίσιμων διασυνοριακών υποδομών και διασυνδέσεων, με σκοπό την άρση της απομόνωσης των κρατών- μελών και την ανάπτυξη εναλλακτικών οδών εφοδιασμού, αφ” ετέρου θα συμβάλλουν στην επέκταση και εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,5 έως 2 δισ. ευρώ και στοχεύει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της ΝΑ Μεσογείου στην Ελλάδα και από εκεί στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο θα έχει συνολικό μήκος 1.000 χιλιομέτρων ή 540 ναυτικών μιλίων με τρεις επιμέρους συνδέσεις: To τμήμα Ισραήλ – Κύπρου 155 ναυτικών μιλίων , το Κύπρος- Κρήτη 320 ναυτικών μιλίων και το Κρήτη – Πελοπόννησος 65 ναυτικών μιλίων.

Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί ως το 2016.

econews

Σχόλια