ΑΠΕ: αντικατάσταση εγγυημένων τιμών με Feed-in-Premium τα επόμενα χρόνια

0
97

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής έχει τεθεί η υποχρέωση για την κατάρτιση σχεδίου μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού μηχανισμού ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ώστε να καταστεί περισσοτερος συμβατός με τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν τυχόν πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.

Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι έχει προβεί ήδη σε διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος χρηματοδότησης των Α.Π.Ε. για την υποστήριξη και εν τέλει βιωσιμότητα του υποστηρικτικού μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό:

–        Βάσει του εφαρμοζόμενου μηχανισμού αναπροσαρμογής του ύψους των εγγυημένων τιμών αλλά και εφαρμογής ad hoc διαδικασιών προσαρμογής τους, όποτε κρίθηκε σκόπιμο, η βασική τιμή FIT έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σταθερές τιμές κατά την τελευταία δεκαετία για τεχνολογίες για τις οποίες έχει επέλθει μια σταθερότητα στο κόστος τους (αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά).

–        Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, στις αρχές του 2009 ειχε ηδη λαβει χώρα μείωση των εγγυημένων τιμών και ταυτόχρονα εισήχθη για πρώτη φορά μηχανισμός αυτόματης απομείωσης, που συνοδεύτηκε από τροποποίηση του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη προσαρμογή των σχετικά υψηλών τιμών στο μειούμενο κόστος της τεχνολογίας.

–       Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων την τριετία 2009-2011, ξεκίνησε στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους 2011 διαβούλευση, με αντικείμενο τον εξορθολογισμό του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ. Σε συνέχεια της διαδικασίας δημόσιου διαλόγου εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2012 έλαβε χώρα νέα μείωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά κατά 12,5%, συνοδευόμενη από επιτάχυνση του ρυθμού της τακτικής (εξαμηνιαίας) απομείωσης.

Επιπλέον στην κατεύθυνση ενίσχυσης του χρηματοδοτικού μηχανισμού έχουν θεσπιστεί και τα ακόλουθα μέτρα:

–        χρήση πόρων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών,

–        επιβολή ειδικού τέλους 2€/MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή,

–        αξιοποίηση από το έτος 2012 πρόσθετων πόρων που θα προέλθουν από μέρος του τέλους που καταβάλουν οι καταναλωτές ρεύματος υπέρ της ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσης του υποστηρικτικού μηχανισμού καθώς και τη γενικότερη πολιτική προώθησης των ΑΠΕ, εκπονήθηκε σχετική έκθεση, με τη συνεισφορά του ΚΑΠΕ και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων από τους θεσμικούς φορέίς της αγοράς ΑΠΕ, η οποία θα αποτελέσει τη βάση διαλόγου με το σύνολο των εμπλεκόμενων με τον κλάδο των ΑΠΕ φορέων.

—Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Feed-in-Premium*

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΥΠΕΚΑ «η κατά τα επόμενα χρόνια ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ, η αύξηση και η διασπορά των αιολικών εγκαταστάσεων και η αύξηση και ωρίμανση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ωρίμανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτρέψουν πιθανά την αποτελεσματικότερη εισαγωγή ενός μηχανισμού FIP για ορισμένες τεχνολογίες με ελαχιστοποίηση των μειονεκτημάτων του.

Ενδεχόμενη εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στην Ελλάδα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά με πρώτιστο μέλημα να μην ανατραπεί η ανοδική τάση του 2011. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να εξεταστεί μέσω ενός
προσεκτικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους και την ανάπτυξη τόσο της αγοράς Α.Π.Ε. όσο και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα θα παρακολουθεί και θα εξετάσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα ακολουθήσει τον τρόπο και τον χρόνο της πιθανής
εφαρμογής ενός μηχανισμού FIP».

*το σύστημα της εγγυημένης διαφορικής τιμής (feed-in-premium-FIT) προβλέπει αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ όχι με μία εγγυημένη τιμή για κάθε τεχνολογία, αλλά με την Οριακή Τιμή Συστήματος συν ένα συγκεκριμένο επιπλέον ποσό(premium).

Περίληψη

Έκθεση

Σχόλια