ΑΠΕ: προτάσεις φορέων για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Παρασκευή 27 Απριλίου οι ΕΣΗΑΠΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΠΕΦ και ΕΣΜΥΕ για το ταμειακό έλλειμμα στην αγορά ηλεκτρισμού.

Οι φορείς των ΑΠΕ αναφέρθηκαν στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αλλά και στο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ επισημαίνοντας ότι οι τελευταίου που ευθύνονται για την κατάσταση είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί ΑΠΕ.

Παραθέτουν τέλος τις προτάσεις του για άρση του αδιεξόδου.

Αναλυτικότερα, οι φορείς ΑΠΕ αναφέρουν τα εξής:

«Βαράγαμε το σαμάρι επειδή δεν μπορούσαμε να βαρέσουμε το γάιδαρο! Αυτό είναι το συμπέρασμα από την ανάλυση της προβληματικής κατάστασης της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα, η οποία οφείλεται στο ότι η Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαγνώσει έγκαιρα τις πραγματικές αιτίες της, που είναι οι διαρκώς αυξανόμενες επισφάλειες στον κλάδο της Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, και να κάνει τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Αντ’ αυτού, από το φθινόπωρο το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε μια μακρά διελκυστίνδα συζητήσεων μόνον για τις Α.Π.Ε., η οποία μάλιστα ξέφυγε από τα όρια της εύλογης παρέμβασης , και καλλιέργησε την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια σε βάρος της αγοράς των ΑΠΕ, που φέρνει ακόμα και τώρα επενδύσεις και απασχόληση στην εθνική οικονομία.

—Το πρόβλημα και οι …συνήθεις ύποπτες ΑΠΕ

Ήδη από το φθινόπωρο είχε επισημανθεί ότι το ταμειακό πρόβλημα της Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρεται στον τότε ΔΕΣΜΗΕ και τον γονατίζει και ότι το έλλειμμα του Λογαριασμού Α.Π.Ε. (πέραν του γεγονότος ότι ούτως ή άλλως δεν οφείλεται στις Α.Π.Ε.) δεν σχετίζεται με τα πραγματικά αίτια του προβλήματος ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σήμερα, αφού το συνολικό μέγεθος του ταμειακού ελλείμματος σε όλη την αλυσίδα της αγοράς ηλεκτρισμού είναι πολλαπλάσιο από το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. Μάλιστα, αν η Κυβέρνηση δεν καθυστερούσε να δρομολογήσει τα μέτρα που είχαν προταθεί από τη ΡΑΕ και τους φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ και είχαν ενσωματωθεί στην απόφαση της ΡΑΕ 1453/2011 του Ιανουαρίου 2011, η εφαρμογή τους θα είχε ήδη περιορίσει το συγκεκριμένο έλλειμμα.

Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνεται ότι το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ δεν οφείλεται στις ΑΠΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος του ρεύματος, όπως έχουν αποδείξει πολλές μελέτες.

Η δημιουργία και διατήρηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. οφείλεται στο γεγονός ότι, εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που τον χρηματοδοτεί, το Ειδικό αυτό Τέλος επιδοτεί το κόστος του ρεύματος. Με άλλα λόγια, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του Διαχειριστή είναι στην πραγματικότητα και αυτό, έλλειμμα της Προμήθειας και δεν οφείλεται στις Α.Π.Ε.

—Τι πρέπει να γίνει;

Πρέπει άμεσα να υπάρξουν παρεμβάσεις σε δυο επίπεδα:

1. Εξόφληση της παραχθείσας ενέργειας Α.Π.Ε. ενός τουλάχιστον μήνα, ώστε να υπάρξει ένεση απαραίτητης ελάχιστης ρευστότητας στην αγορά,

2. Πλήρης ενημέρωση των φορέων της αγοράς για όλα τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής μελέτης της PWC και των υπολοίπων μελετών και εκτιμήσεων των Διαχειριστών και του Υπουργείου.

Απαιτείται ένας σαφής καθορισμός προτεραιοτήτων σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων από τους Διαχειριστές. Η πλήρης καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων θα συμβάλει στον καθορισμό αυτό.

Ταυτόχρονα όμως απαιτείται η δρομολόγηση της συνολικής, μόνιμης και βιώσιμης λύσης του προβλήματος σε συνεργασία με την Τρόικα.

Οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. είναι έτοιμοι να συμβάλουν με προτάσεις για αυτό. Η απόλυτη συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτεί την ακριβή γνώση των αριθμητικών δεδομένων η οποία λείπει. Η λύση μπορεί να περιλαμβάνει αναθεώρηση της φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του τρόπου χρήσης της ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αξιοποίηση του Μηχανισμού Χρηματοπιστωπιτικής Σταθερότητας (ΜΧΣ), υιοθέτηση προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση της PWC που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ και υιοθέτηση των προτάσεων του κλάδου Α.Π.Ε. σε σχέση με το μηχανισμού στήριξης.

Το Υπουργείο οφείλει να στηριχθεί στη γνώση και την εμπειρία του Λειτουργού της Αγοράς και της Ρυθμιστικής Αρχής. Οφείλει επίσης να συνομιλήσει ισότιμα και με διαφάνεια με τον κλάδο των Α.Π.Ε. Οι επικείμενες εκλογές δεν είναι άλλοθι. Αντίθετα, η ύπαρξή τους καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση εντός της εβδομάδας των δύο άμεσων αιτούμενων παρεμβάσεων (μερική εξόφληση, παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης).

Η μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι εφικτή. Διευκολύνεται από την ωρίμανση των ήδη δρομολογημένων μέτρων για το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. Απαιτεί όμως κοινή λογική, λίγα λόγια και πολλή δουλειά σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν».

Σχόλια