Φωτοβολταϊκά: η ανάπτυξη απαιτεί νέες αγορές – Έκθεση του ΙΕΑ

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα φωτοβολταϊκά πρέπει να διαφοροποιήσουν τις αγορές στις οποίες στοχεύουν αν ο κλάδος επιθυμεί να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης που παρέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency -IEA) στους συμμετέχοντες υπουργούς 23 χωρών, που συμμετέχουν στη διήμερη τρίτη υπουργική συνάντηση για την καθαρή ενέργεια (Clean Energy Ministerial) που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Συνολικά ο ΙΑΕ εκτιμά ότι η “καθαρή” ενέργεια θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους σε όλο τον κόσμο, ωστόσο οι απαιτούμενες αλλαγές με στόχο το 2050 δεν έχουν δρομολογηθεί.

Ο ΙΑΕ εκτιμά πως η πλειονότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αναπτύσσονται με αρκετά ταχείς ρυθμούς.

Στην έκθεσή του με τίτλο Energy Technology Perspectives 2012 ο ΙΑΕ καλεί τα μέλη της διυπουργικής διάσκεψης -οι οποίοι εκπροσωπούν το 80% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης και τα δύο τρίτα της προβλεπόμενης αύξησης στην ενεργειακή ζήτηση την επόμενη δεκαετία- να υποστηρίξουν τους εθνικούς ενεργειακούς στόχους, να αναπτύξουν διεθνή συνεργασία και να ακολουθήσουν την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο ΙΑΕ προτείνει:

1. να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, με ορθή τιμολογιακή πολιτική και ενθάρρυνση της επένδυσης στις ΑΠΕ,
2. να αναπτυχθεί ένα ολιστικό σύστημα ενεργειακών πολιτικών που να λαμβάνει υπόψη τρεις αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: αυξημένη ανάπτυξη διαφόρων ειδών ΑΠΕ΄ ηλεκτρικά οχήματα΄και αύξηση των ανώτατων επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας΄και
3.Ανάπτυξη μεθόδων συλλογής άνθρακα, καθώς ο ΙΑΕ εκτιμά ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Παρότι οι ΑΠΕ έχουν γνωρίσει πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης, ο ΙΑΕ επισημαίνει ότι το 50% της επιπλέον ηλεκτροπαραγωγής την τελευταία δεκαετία προέρχεται από τον άνθρακα και θέτει ως στόχο την πραγματοποίηση ενεργειακών επενδύσεων ύψους 6,4 τρισ. δολαρίων, με το 30% να προέρχεται από την Κίνα και ακόμα 30% από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

—Φωτοβολταϊκά
Τα φωτοβολταϊκά είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή ΑΠΕ με ρυθμούς αύξησης που ξεπέρασαν το 40% μεταξύ 2000 και 2011

Παρόλα αυτά, ο ΙΑΕ επισημαίνει πως τα φωτοβολταϊκά εχουν συγκεντρωθεί σε ένα μικρό αριθμό αγορών, κυρίως σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία και καλεί τις εταιρείες του κλάδου να διαφοροποιήσουν τις αγορές τους σε περιοχές με υψηλό ηλιακό δυναμικό και προοπτικές (σσ Αφρική και περιοχές της Ασίας).

Ο σχετικός κορεσμός της ευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί από τα φωτοβολταϊκά άνοιγμα σε νέες παράλληλα με βελτίωση των δικτύων, την τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα, την αποδοχή από το ευρύ κοινό και την ενδυνάμωση και σταθεροποίηση τιμολογιακών και άλλων πολιτικών, λέει ο ΙΑΕ.

econews

Σχόλια