«Όχι» στα καλλυντικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για την επέτειο της παγκόσμιας ημέρας κατά των πειραμάτων στα ζώα (24 Απριλίου), οι Οικολόγοι Πράσινοι έστειλαν την παρακάτω επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Dalli ζητώντας να μη δοθεί καμία παράταση ή αναβολή στην προθεσμία του 2013 που αφορά την πώληση καλλυντικών και άλλων ειδών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

Ακολουθεί η μετάφραση της επιστολής:

Αξιότιμε Επίτροπε Dalli,

Οι Οικολόγοι Πράσινοι σας προτρέπουν να μην προτείνετε καμία αναβολή ή μεταβολή στην προθεσμία του 2013 για την απαγόρευση της πώλησης σε όλη την ΕΕ όλων των καλλυντικών και των ειδών που περιέχουν συστατικά που δοκιμάζονται σε ζώα.

Η 7η τροπολογία της Οδηγίας του 2003 για τα καλλυντικά, που απαγορεύει τις δοκιμές σε ζώα και η απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης για την καλή διαβίωση των ζώων και την πρόοδο της επιστήμης.

Όπως γνωρίζετε, η απαγόρευση παρέχει ένα σημαντικό κίνητρο για τις εταιρίες καλλυντικών σε όλο τον κόσμο ως προς την ανάπτυξη μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων στις δοκιμές, που μπορεί να αντικαταστήσουν όχι μόνο τη χρήση ζώων σε δοκιμές για καλλυντικά, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες δοκιμές που τώρα χρησιμοποιούν ζώα.

Η αντικατάσταση των υφιστάμενων δοκιμών έχει ήδη σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζώα και πολλά άλλα μπορούν να σωθούν καθώς νέες τεχνικές αναπτύσσονται και εγκρίνονται. Είναι ζωτικής σημασίας το εμπορικό κίνητρο που δόθηκε με την προθεσμία του 2013, για την ανάπτυξη νέων μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων, να παραμείνει στη θέση του. Είναι επίσης σημαντικό, για λόγους αξιοπιστίας, να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, ότι όταν η ΕΕ ορίζει προθεσμίες, αυτές θα ισχύσουν.

Οι δοκιμές σε ζώα είναι αναποτελεσματικές και αναξιόπιστες και δεν μπορεί ποτέ να προβλέψουν την έκβαση σε ανθρώπους. Η ασφάλεια των συστατικών των καλλυντικών μπορεί βέβαια να εξασφαλίζεται από άλλες, μη ζωικές μεθόδους, και τη χρήση συστατικών που ήδη χρησιμοποιούνται. Η υφιστάμενη απαγόρευση είναι απόλυτα συμβατή με τη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμπεράσματα σχετικά με τεχνικά ζητήματα, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την αρχή της 7ης τροπολογίας: τα ζώα δεν πρέπει ποτέ να έρχονται αντιμέτωπα με τον πόνο και τον θάνατο σε δοκιμές για ασήμαντα προϊόντα.

Είναι απόλυτα σωστή η απαγόρευση σε όλες τις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής στο έδαφος της ΕΕ και πρέπει τώρα να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε άλλες περιοχές, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαγόρευση της εμπορίας του 2009 θα πρέπει τώρα να επεκταθεί για να καλύψει όλες τις δοκιμές.

Εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων, σας καλούμε να διατηρήσετε την προθεσμία χωρίς αναβολές ή εξαιρέσεις.

Η ΕΕ πρέπει να πει όχι στη χρήση ζώων σε πειράματα για καλλυντικά και όχι σε καλλυντικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

Οικολόγοι Πράσινοι

Σχόλια