Energa-Hellas Power: παράταση δυο μηνών από τη ΡΑΕ – Για ποιους ισχύει

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης της ΡΑΕ, στις 12/4/2012, και δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός καταναλωτών που δεν έχει επιλέξει ακόμα νέο Προμηθευτή, συνεχίζοντας να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), δηλαδή τη ΔΕΗ Α.Ε., η ΡΑΕ ενημερώνει τους καταναλωτές αυτούς για τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 57 του ν. 4001/2011, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες που δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, και όχι λόγω υπαιτιότητας των ίδιων των Πελατών. Η προμήθεια διενεργείται προσωρινά, και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες αυτούς να διαπραγματευτούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την πρόσφατη ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου εκπνέει αύριο 24/4/2012.

2. Ειδικότερα για τους οικιακούς Πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν αδρανήσει και δεν έχουν ακόμα επιλέξει νέο Προμηθευτή, και προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη παροχή τους με ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ έλαβε την απόφαση να προωθήσει προσωρινή ρύθμιση προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή τους (Απόφαση ΡΑΕ 279/12.04.2012, Γνωμοδότηση ΡΑΕ 4/12.04.2012, Υ.Α. ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.8600/17.04.2012). Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι εν λόγω καταναλωτές, για ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, μετά τις 24/4/2012, θα συνεχίσουν κανονικά να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε., υπό το καθεστώς όμως του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Προμήθειας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Μετά την παρέλευση και των δύο (2) αυτών πρόσθετων μηνών, δηλ. μετά τις 24/6/2012, εφ’ όσον και πάλι δεν έχει υπάρξει επιλογή Προμηθευτή από μέρους των ως άνω καταναλωτών, θα εφαρμοστεί, υποχρεωτικά πλέον, και για τους καταναλωτές αυτούς η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως άλλωστε θα ισχύσει από αύριο, 24/4/2012, για τους καταναλωτές μέσης τάσης (ΜΤ) και τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης (ΧΤ) με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, οι οποίοι δεν μπορούν εκ του νόμου να υπαχθούν (όπως οι οικιακοί) στο καθεστώς ΠΚΥ. Η συγκεκριμένη διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει επί λέξει τα εξής:

«11. Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. … Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τον Πελάτη για την μετάπτωσή του στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που δεν μεριμνήσει για την εκπροσώπησή του από Προμηθευτή της επιλογής του κατά τα ανωτέρω. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το  Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη.  Ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση ενημέρωσης Πελατών των οποίων εκπνέει το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής τους στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.»

4. Υπογραμμίζεται ότι οι προθεσμίες : (α) της 24/4/2012 (αύριο) για τους καταναλωτές μέσης τάσης (ΜΤ) και τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης (ΧΤ) με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, και (β) της 24/6/2012 για τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, είναι τελικές. Εάν παρέλθουν άπρακτες και αυτές οι προθεσμίες, ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, να εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ

Σχόλια