Energa-Hellas Power: περιθώριο μέχρι 24/4 για επιλογή προμηθευτή

1
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, οι πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε. προμηθεύονται, από τις 25/1/2012, ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η προμήθεια αυτή διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 24/4/2012, σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται στον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οικ.2402), προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους πελάτες αυτούς να συνάψουν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες αυτούς δεν έχουν ακόμα επιλέξει τον Προμηθευτή τους.

Η ΡΑΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές που εξακολουθούν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2012.

Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ), καθώς και των μεγάλων μη οικιακών καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΧΤ), δηλ. αυτών που έχουν ισχύ παροχής άνω των 25kVA, ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των τριών (3) ως άνω μηνών, δηλ. μετά τις 24/4/1012, και τη μη επιλογή από μέρους τους Προμηθευτή, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά σε διακοπή της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή για το σύνολο του φορτίου τους. Η συγκεκριμένη διάταξη του Εγχειριδίου προβλέπει  επί λέξει τα εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Εάν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον έναν Προμηθευτή ως Εκπρόσωπο του μετρητή του ή να μεριμνήσει ώστε εντός του ανωτέρω χρόνου να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το  Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη.»

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, καλείται η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, να ενημερώσει άμεσα, με εξατομικευμένες επιστολές, τους ως άνω καταναλωτές (ΜΤ & ΧΤ>25kVA), σχετικά με την υποχρέωσή τους να επιλέξουν Προμηθευτή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλ. την 24/4/2012.

Διαβάστε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ξέρει κανείς πώς μπορούμε να πάρουμε πίσω το ποσό της εγγύησης που είχαμε πληρώσει ως προκαταβολή στις εταιρίες αυτές αν δεν έχουμε ανεξόφλητο λογαριασμό?

Comments are closed.