ΑΠΕ: στους Δήμους οι άδειες – Αντιδράσεις από τις Περιφέρειες

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατηγορηματικά αντίθετη  είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης στο Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το οποίο οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να ανήκουν πλέον στους Δήμους στα όρια των οποίων λειτουργεί το έργο.

Ο κ. Τατούλης έκανε άμεση παρέμβαση κατά την συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και ανέφερε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό καθώς η ενέργεια αυτή συντελεί στην αποδυνάμωση του πολιτικού χαρακτήρα  της Περιφέρειας τον οποίο έχουμε ρητά δηλώσει στο παρελθόν ότι θα διαφυλάξουμε αλλά και θα ενισχύσουμε.

Η έκδοση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  συναρτάται άμεσα με τη διαχείριση της κρίσιμης παραμέτρου για την Περιφερειακή ανάπτυξη αυτή της ενέργειας. Θεωρούμε λοιπόν αδιανόητο ο ρόλος της Περιφέρειας να μην είναι κυρίαρχος καθώς αυτήν εμπιστεύθηκαν οι πολίτες για να διαχειριστεί τα σημαντικά αυτά ζητήματα.

Η Περιφερειακή λογική αντιμετώπισης τέτοιων βασικών ζητημάτων πολιτικής προσφέρει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα στην ολοκληρωμένη διαχείριση της ενέργειας και όχι στην αποσπασματική και τοπικιστική ανάπτυξη της.

Αποτρέπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών εις βάρος άλλων αλλά και εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία και ο στόχος της αειφορίας για όλους προσαρμόζοντας κατάλληλα τα δεδομένα στο επίπεδο της Περιφέρειας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σχόλια