Περιβαλλοντικά Έργα σε Δυτική Ελλάδα, Στερεά και Μακεδονία

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την έγκριση τριών αναπτυξιακών έργων αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πρόκειται για δύο έργα που στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων των περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας για τη διαχείριση περίπου 100.000 τόνων αστικών αποβλήτων ετησίως στην κάθε περιοχή, με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το τρίτο έργο αφορά την ανάπτυξη υποδομών χιονοδρομικού και αθλητικού τουρισμού και αφορά στην αναβάθμιση, επέκταση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και στην υλοποίηση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Νάουσα.

Στόχος της υπουργού Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου είναι ηη δημοπράτηση των έργων να γίνει άμεσα.

—Στη Στερεά Ελλάδα

Εντωμεταξύ πέντε έργα διαχείρισης απορριμμάτων προϋπολογισμού 4.297.451 € εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδος.

Αναλυτικότερα:

Στη διαχείριση απορριμμάτων :

– «Επέκταση και αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας», προϋπολογισμού 1.833.306 €, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υποδομών του ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί και υποδέχεται τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Κεντρικής Βοιωτίας.

–  «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας», προϋπολογισμού 968.157 €, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αναβαθμιστούν οι συνθήκες μεταφοράς προς τον χώρο διάθεσης.

Στην ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση λυμάτων:

–  «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων» του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 282.758 €, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας.

–  «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Μαριολάτας» του Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 431.730€, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τροφοδοσίας πόσιμου νερού.

–  «Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς το Βιολογικό Καθαρισμό Καρύστου», προϋπολογισμού 781.500, που αποσκοπεί στην ασφαλή σύνδεση του δικτύου λυμάτων της Καρύστου με τη μονάδα επεξεργασίας και συντελεί στην άρση της περιβαλλοντικής όχλησης και στην αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής.

Σχόλια