Ηλεκτρικά δίκτυα: "κίνδυνο" για τα ελληνικά νησιά επισημαίνει η ΡΑΕ

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη και αποδέκτες τους μεγαλύτερους φορείς ΑΠΕ απέστειλε η ΡΑΕ με την οποία ζητάει την ένταξη έργων επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας μας στα «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (ΕΚΕ), σύμφωνα με την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ενεργειακές Υποδομές COM(2011)/658.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ η ένταξη των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο ΕΚΕ, με ορίζοντα υλοποίησης το 2020 συνεπάγεται σημαντικά πλεονεκτήματα όπως “η χρηματοδότηση μελετών και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, οφέλη τα οποία μπορούν να καταστήσουν τα έργα αυτά υλοποιήσιμα, ιδιαίτερα στη σημερινή, δύσκολη για τη χώρα μας, οικονομική συγκυρία”.

Η ΡΑΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι κρίσιμα έργα για το ενεργειακό μέλλον της χώρας δεν περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο (το οποίο αποτελεί μέρος του TYNDP ) που έχει καταρτίσει ο ENTSO-E και βρίσκεται υπό διαβούλευση μέχρι τις 26 Απριλίου.

Συγκεκριμένα “οι διασυνδέσεις νησιών του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης έχουν συμπεριληφθεί μόνο ως μακροπρόθεσμα έργα (>2017), ενώ άλλες διασυνδέσεις νησιών που έχουν προταθεί, όπως της Σκύρου και των Δωδεκανήσων, δεν περιλαμβάνονται καθόλου. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την καταρχήν υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων ΕΚΕ από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ήδη από τον τρέχοντα μήνα” σημειώνει η ΡΑΕ.

Η ΡΑΕ καλεί το ΥΠΕΚΑ να συστήσει Ομάδα Εργασίας, στη οποία θα συμμετάσχει και ο ΑΔΜΗΕ
με τους εξής στόχους:

*Επιλογή των έργων που θα προταθούν (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού τους αντικειμένου)

*Απόφαση για τον επισπεύδοντα φορέα κάθε έργου

*Διαδικασία πρότασης κάθε έργου (δηλ. είτε πρόταση συμπερίληψης στο υπό διαβούλευση Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο του ENTSO-E, είτε πρόταση εκτός αυτού).

“Παράδειγμα έργου, του οποίου η ένταξη στα ΕΚΕ πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα, αποτελεί το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, το οποίο έχει περιληφθεί στο Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο μόνο ως μακροπρόθεσμο έργο (με χρονικό ορίζοντα >2017), παρόλο που, από ελληνικής πλευράς, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι το 2015.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποφασιστεί το τεχνικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου, και ειδικότερα το εάν σε αυτό θα περιληφθεί μόνο το έργο που έχει ενταχθεί στην τρέχουσα Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), ή το ευρύτερο έργο για την απορρόφηση μεγαλύτερης αιολικής ισχύος (συνδυάζοντας, δηλαδή, και τις προτάσεις ιδιωτών επενδυτών)”καταλήγει η ΡΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επέκταση και αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας μας, με προτεραιότητα της διασύνδεση της Κρήτης στο Ηπειρωτικό Δίκτυο, αποτελούν βασικές επιταγές των ενεργειακών αξιωματούχων της ΕΕ στο πλαίσιο υλοποίηση του Σχεδίου «Ήλιος» και όχι μόνο.

econews

Σχόλια