Αϊ Στράτης: ξεκινούν τα έργα για το «πράσινο νησί» – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

0
223

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επίσκεψη στον Αϊ Στράτη πραγματοποίησε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Νίκος Σηφουνάκης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο επιστημόνων του Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ενόψει της άμεσης έναρξης υλοποίησης του έργου «Πράσινο Νησί» στον Αϊ Στράτη.

Ο Υπουργός και οι επιστήμονες μεταξύ των άλλων σημείωσαν μετά την συνάντηση με τον Δήμαρχο του νησιού κ. Χαράλαμπο Μακρή ότι: «Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η ένταξη του έργου «Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί» στο ΕΣΠΑ και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο νησί του Αγίου Ευστρατίου, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο μη διασυνδεδεμένο «Πράσινο Νησί» της Ευρώπης.

Μετά από πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νησί του Αϊ Στράτη, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου, το οποίο θα περάσει άμεσα στη φάση της υλοποίησης των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων.

Ο Αϊ Στράτης, όντας το πρώτο μη διασυνδεδεμένο νησί της Ευρώπης με τόσο υψηλό ποσοστό διείσδυσης πράσινης ενέργειας, θα αποτελέσει υπόδειγμα για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων «Πράσινης Ανάπτυξης» σε όλα τα Ελληνικά Νησιά. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων νησιωτικών συστημάτων με υψηλότατα ποσοστά διείσδυσης ΑΠΕ, αλλά και εφαρμογές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, καθώς και «πράσινων» μεταφορών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.903.498,57 Ευρώ, ενώ ο βασικός του στόχος θα είναι η συνολική οικολογική διαχείριση του νησιού. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων:

1. Έργα ΑΠΕ & αποθήκευσης ενέργειας: Εγκατάσταση στο νησί ανεμογεννητριών ισχύος 500 kW και Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 100 kW σε συνδυασμό με μονάδες αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται σε συσσωρευτές, αλλά και σε μορφή υδρογόνου.

2. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) σε δημόσια κτίρια,

3. Έργα πράσινων μεταφορών (ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου) καθώς και αντίστοιχων σταθμών ανεφοδιασμού. Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθεί στο νησί σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με ενέργεια προερχόμενη από Φωτοβολταϊκά, καθώς και σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο («υδρογονάδικο»), ο οποίος θα είναι και ο πρώτος αντίστοιχος σταθμός που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 νέες θέσεις εργασίας στον Αϊ Στράτη, ενώ ο Φορέας Διαχείρισης που θα συσταθεί στο άμεσο μέλλον, θα είναι οικονομικά βιώσιμος, με ίδιους πόρους που θα προέρχονται κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ. Είναι προφανές ότι το έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στη γενικότερη ανάπτυξη του νησιού. Βασικός στόχος του έργου είναι να καταστήσει τον Αϊ Στράτη ένα «Ανοιχτό Εργαστήριο» δοκιμών και ανάπτυξης Ελληνικής τεχνογνωσίας στους τομείς της πράσινης ενέργειας και οικολογίας με παγκόσμια αναφορά.

Ένα πρωτοπόρο τεχνολογικό έργο ξεκινά, μετά από πολύ χρόνο που απαιτήθηκε, προκειμένου να συνδιασθεί η συνεργασία με επιμέρους φορείς, να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες και να οριστικοποιηθεί η ένταξη και χρηματοδότησή του. Με την ολοκλήρωση αυτού του μοναδικού έργου ο Αϊ Στράτης θα είναι ένα πρότυπο Ευρωπαικό νησί που θα λειτουργεί και θα καλύπτει τις ενεργειακές και αναπτυξιακές του ανάγκες με Α.Π.Ε.. Προσδοκούμε ως χώρα να υπάρξει συνέχεια και σ΄ άλλα νησιά στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος.»

Σχόλια