Πολυτελείς κατοικίες απειλούν τις θαλάσσιες χελώνες στον Κυπαρισσιακό

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά της Πολιτείας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και η ολιγωρία των τοπικών Αρχών, θέτουν τη δεύτερη- μετά τη Ζάκυνθο- σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών Καρέττα καρέττα στη Μεσόγειο, σε άμεσο κίνδυνο» αναφέρει το MEDASSET.

Παρά τις προηγούμενες αντίθετες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η κατασκευή 50 πολυτελών κατοικιών, παρακείμενων στον αιγιαλό μεταξύ των περιοχών Αγιαννάκη και Ελαίας στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο, προχωράει.

Εδώ και λίγες μέρες στον ίδιο χώρο, χωρίς μελέτη κι έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η κατασκευή πέντε δρόμων κάθετης πρόσβασης στην παραλία ωοτοκίας συνεχίζετε, καταστρέφοντας ένα από τα λίγα εναπομείναντα και άρτια διατηρημένα συστήματα αμμοθινών της χώρας μας.

Η κατασκευή των πέντε αυτών δρόμων από την εταιρεία ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε. που είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο 2011, κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των αμμοθινών και της αυτοφυούς βλάστησης ενώ αρκετά δέντρα από το παράκτιο δάσος της Ελαίας κόπηκαν επιτούτου. Για καμία από τις παράνομες επεμβάσεις δεν πραγματοποιήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όπως και προϋποθέτει το καθεστώς NATURA 2000, στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη αυτή περιοχή.

Το MEDASSET από τον Αύγουστο του 2010 συνεχίζει να ενημερώνει τη Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και να καταγγέλλει την έλλειψη μέτρων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στη σημαντική αυτή περιοχή μεταξύ Καλού Νερού και του ποταμού Νέδα, η οποία ανήκει από το 1996 στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000.

Παρά τις άμεσες ενέργειες, τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως το MΕDASSET όσο και ευαισθητοποιημένων πολιτών, η καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή συνεχίζεται με την ανοχή και τη συγκατάθεση του Δήμου Τριφυλίας, αφού για να συνεχιστεί η δόμηση των 50 πολυτελών κατοικιών κατά μήκος της παραλίας, οι συγκεκριμένοι δρόμοι πρέπει να χαραχτηριστούν ως ‘δημοτικοί’.

Επιπλέον, συγκεκριμένες απαντήσεις δεν φαίνεται να έχουν δοθεί στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ τόσο από το Δήμο Τριφυλίας όσο και από την ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε. σχετικά με τη νομιμότητα κατάτμησης της έκτασης προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες για την ανέγερση των πολυτελών κατοικιών αλλά και για το αν έχει πραγματοποιηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εν λόγω εταιρία.

Θυμίζουμε παρ’ όλο που η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΜΠ) μαζί με προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο περιελάμβανε και Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή, είχε κατατεθεί στο τ.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) από το Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ το 2003, η επικαιροποίηση της ΕΜΠ εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, κανένα από τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, που έχουν εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, δεν έχει εκτελεστεί και τα παράνομα κτίσματα που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή (καντίνες, μπαρ, ξύλινοι διάδρομοι) μένουν ως είχαν.

Η οικολογική αξία του νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου είναι μεγάλη, εφόσον εκτός από το άρτια διατηρημένο σύστημα αμμοθινών και το πλούσιο παρακείμενο παράκτιο δάσος, φιλοξενεί κατά μέσο όρο 526 φωλιές θαλάσσιων χελωνών Καρέττα το χρόνο· το δεύτερο, δηλαδή, σημαντικότερο πληθυσμό στη Μεσόγειο μετά τη Ζάκυνθο (στοιχεία, ΑΡΧΕΛΩΝ, 2010).

MEDASSET

Σχόλια