Τα φωτοβολταϊκά είναι “πράσινα”; – Νέα έκθεση

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Το 2009 ο φορέας Silicon Valley Toxics Coalition εξέδωσε έκθεση στην οποία ανέφερε ότι “παρότι η ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, ανακύπτουν ανησυχητικές τάσεις παγκοσμίως”.

Η Silicon Valley Toxics Coalition αναφερόνταν σε περιβαλλοντικά επικίνδυνες πρακτικές κατά την κατασκευή φωτοβολταϊκού εξοπλισμού και έκανε συστάσεις ώστε ο κλάδος να μην συνδεθεί με φαινόμενα περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Μια νέα έκθεση του οργανισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακούει στο όνομα As You Sow με τίτλο “Clean & Green, Best Practices in Photovoltaics” η οποία υπογραμμίζει τη δυνατότητα των φωτοβολταϊκών να παράσχουν πραγματικά “καθαρή” ενέργεια.

Η έκθεση τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν “μελανά” σημεία στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, πρόκειται για έναν κλάδο πολύ φιλικότερο προς το περιβάλλον από εκείνο των ορυκτών καυσίμων.

“Παρότι χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες στην κατασκευή των ηλιακών πάνελ, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιο ασφαλής για το περιβάλλον και τους εργαζομένους από την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια” αναφέρει η έκθεση.

Και προσθέτει πως “όταν εγκατασταθεί ένα ηλιακό πάνελ παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικές εκπομπές αερίων τη στιγμή που τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στις ΗΠΑ εξέπεμψαν σχεδόν 2.000 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα το 2010 προκαλώντας περισσότερους από 13000 θανάτους εξαιτίας των μικροσωματιδίων που εκλύουν στην ατμόσφαιρα”.

Οι εταιρείες που ξεχώρισε η έκθεση του As You Sow για εφαρμογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών είναι οι First Solar (για παρακολούθηση των υδάτων), REC (για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεών της ανά τον κόσμο από υδροηλεκτρική ενέργεια, φωτοβολταϊκάκαι φυσικό αέριο) και Abound Solar (για ττο πρόγραμμα συλλογής των μετάλλων τελλουρίου και καδμίου από τις κυψέλες της όταν λήξει ο χρόνος ζωής τους).

Άλλες βέλτιστες πρακτικές που σημειώνει ο As You Sow περιλαμβάνουν προγράμματα κοινωνικής ευθύνης των παραγωγών, τον συνυπολογισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων για την επιλογή των προμηθευτών, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών και τη σύνδεση των αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών με περιβαλλοντικά κριτήρια.

Όσον αφορά τις διαφορετικές τεχνολογίες στα φωτοβολταϊκά η έκθεση αναφέρει τα εξής:

*ο ηγέτης της αγοράς, τα πάνελ κρυσταλλικής σιλικόνης έχει το πλεονέκτημα της εύκολης προμηθειας της πρώτης ύλης, αλλά η κατασκευή των πάνελ απαιτεί υψηλή ενέργεια.

*ο άλλος μεγάλος “παίκτης” της αγοράς, τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά καδμίου-τελλουριδίου έχουν χαμηλό κόστος αλλά ενσκήπτουν κίνδυνοι από την τοξικότητα του καδμίου, με τις έρευνες αντιμετώπισης του προβλήματος να βρίσκονται σε αρχικό ακόμα στάδιο.

econews

Σχόλια