Αυθαίρετα: με δημόσια έγγραφα η τακτοποίηση – Διευκρινίσεις από ΥΠΕΚΑ

0
41

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διευκρινίζει ότι συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία υπαγωγής στο Νόμο 4014/2011, με τον οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα ελέγχου για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης.

Σε πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας διατυπώθηκε προβληματισμός για μεμονωμένη τροποποίηση του νόμου αυτού, που επέτρεπε την υποβολή και ιδιωτικών εγγράφων βεβαίας χρονολογίας ή και υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη μαζί με τεχνική έκθεση μηχανικού, των οποίων τυχόν ανακρίβεια επέσυρε βαρύτατες κυρώσεις, σε περιπτώσεις που ιδιοκτήτες αδυνατούσαν να υποβάλουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες για τον χρόνο κατασκευής, ιδίως παλαιότερων, κτισμάτων.

Το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι, σεβόμενο την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η διαδικασία υπαγωγής στο Ν.4014/2011 συνεχίζεται κανονικά με την υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων που στηρίζονται σε δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες για το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου.

Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι το ΥΠΕΚΑ αποτρέπει τυχόν καταστρατηγήσεις του νόμου όχι μόνον μέσω των ελέγχων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αλλά και μέσω του προγράμματος που έχει ήδη ξεκινήσει για έλεγχο με δορυφορικές εικόνες. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά στις χθεσινές ανακοινώσεις τύπου του υπουργείου, επιτρέπει την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων εντοπίζοντας τις νέες αυθαίρετες κατασκευές. Συμπληρώνεται έτσι με εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η «κόκκινη γραμμή» στα αυθαίρετα που χάραξε ο Ν.4014 και το ΥΠΕΚΑ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει στην πράξη.

Η απόφαση του ΣτΕ

Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι με την διαδικασία που ακολουθείται για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς «υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων με την πραγματοποίηση και νέας αυθαίρετης δόμησης».

Για τον λόγο οι σύμβουλοι Επικρατείας απαγόρευσαν να υποβάλλονται αιτήσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει δικαιολογητικών πέραν αυτών που προβλέπονται στον αρχικό νόμο 4014/2011.

Αυτό σημαίνει οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα δεν θα γίνονται δεκτές με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ιδιωτικά έγγραφα και βεβαιώσεις, αλλά θα πρέπει να στηρίζουν την απόδειξη του χρόνου κατασκευής σε αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα.

econews

Σχόλια