Μυτιληναίος: σε εμπορική λειτουργία ο τρίτος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Όμιλος Μυτιληναίος έλαβε την άδεια εμπορικής λειτουργίας του 3ου σταθμού του, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση φυσικού αερίου σε συνδυασμένο κύκλο. Πρόκειται για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW, της Korinthos Power, που είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (65%) και της Motor Oil (35%).

Ο σταθμός βρίσκεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας. Σημειώνεται ότι διαθέτοντας περισσότερα από 1.200MW σε λειτουργία, ο Όμιλος Μυτιληναίος, καθίσταται ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού τύπου υποσταθμού, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία η Μέτκα Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, υπερβαίνοντας όλα τα εγγυημένα μεγέθη.

Ιδιαιτέρως, επίσης, σημειώνεται η συνδρομή της Motor Oil, απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου μέσα στις υπάρχουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της.

Ο σταθμός της Korinthos Power, όπως και ο σταθμός του Ομίλου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, είναι σύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλή απόδοση, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και της εθνικής οικονομίας. Η χωροθέτηση του σταθμού στο Νότιο Σύστημα της χώρας συμβάλλει στη σταθερότητα του.

Με τη θέση σε λειτουργία και του 3ου θερμικού σταθμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος του τομέα Ενέργειας, ύψους € 1 δις, που αφορούσε στην κατασκευή και λειτουργία 3 θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, 2 στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και 1 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, και πληθώρα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σήμερα, ο Όμιλος εντείνει τις επενδύσεις του στις ΑΠΕ, στοχεύοντας στη δημιουργία μέχρι το 2015 ενός πράσινου ενεργειακού χαρτοφυλακίου ύψους 400MW.

Σχόλια