Κοινή απόφαση για τη προστασία των υδάτων

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 576/β’τεύχος) δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Περιφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη για «την επιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και την λειτουργία έργων αξιοποίησης πόρων και καθορισμός προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών και την προστασία του υδατικού δυναμικού της Αχαΐας».

Η απόφαση προβλέπει σειρά ρυθμίσεων στη χρήση νερού με σκοπό την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων. Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα και για οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική χρήση, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.) απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια πριν από την εκτέλεση κάθε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και την χρήση νερού.

Στην ίδια απόφαση περιγράφονται, επίσης, αναλυτικά οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών καθώς και τα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα υδροληψίας.

econews

Σχόλια