Θεσσαλονίκη: ημερίδα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ανάδειξη της συνεργασίας, η καλλιέργειας αξιών και η δημιουργία νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών της κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον, αποτελεί το βασικό στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας – Green Capital 2014, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερίδα με θέμα «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης».

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

«Η βελτίωση του Αστικού περιβάλλοντος εκτός από παρεμβάσεις, αναπλάσεις και έργα υποδομών προϋποθέτει και την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των πολιτών προς μια συλλογική αντίληψη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της εκπαίδευσης κρίνεται καθοριστικός καθώς μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνος Ζέρβας.

econews   

Σχόλια