Τουρισμός: περιβαλλοντικά επιζήμιο το σχέδιο νόμου λένε τρεις ΜΚΟ

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την αντίρρησή τους προς το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο ρυθμίζεται η δόμηση σε τουριστικές περιοχές και νησιά εκφράζουν τρεις περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Σε ανοιχτή επιστολή τους προς τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι ΜΚΟ επισημαίνουν πως το σχέδιο νόμου δημιουργεί ανησυχίες για ανεξέλεγκτη δόμηση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η επιστολή έχει ως εξής:

Θέμα: “Αντιρρήσεις των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»”

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Επικοινωνούμε εκτάκτως μαζί σας για να σας επισημάνουμε τον κίνδυνο που προκύπτει από τα νέα νομοσχέδια και υπουργικές αποφάσεις (Σχέδιο ΚΥΑ με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» και Νομοσχέδιο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στις 9/3 και 26/3 αντίστοιχα και αφορούν έναν από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τον Τουρισμό.  

Δυστυχώς διαπιστώνουμε πως ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η τουριστική ανάπτυξη, που μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τόσο ως μέσο για να ξεπεραστεί η κρίση, όσο και ως θεμέλιο για τη μετέπειτα εξέλιξή της,  αντιμετωπίζεται με πρωτόγνωρη προχειρότητα. Ιδιαίτερα το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών δεν τέθηκε καν σε δημόσια διαβούλευση ενώ γίνεται προσπάθεια να καταστεί νόμος του κράτος μέσα σε μόλις μια εβδομάδα.

Έχοντας συμμετάσχει στην (ανεπίτρεπτα βραχύπνοη) δημόσια διαβούλευση των έντεκα ημερών για το προαναφερόμενο σχέδιο της ΚΥΑ και έχοντας σημειώσει μια σειρά παρατηρήσεων και προτάσεων, ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα κείμενο σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», το οποίο περιείχε άσχετες με την τουριστική ανάπτυξη ρυθμίσεις, όπως επίσης είχε γίνει και τον Αύγουστο του 2011 με τον νόμο 4002/2011.

Δυστυχώς, το περιεχόμενο του μας βάζει σε ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό λόγω της έλλειψης προσοχής για έναν ζωτικής σημασίας οικονομικό κλάδο, σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη οικονομικής ανάκαμψης και συνεπώς διαφύλαξης όλων εκείνων των στοιχείων που συμβάλλουν στην οικονομική μας ευημερία.

Επισημαίνουμε πως η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων θα είναι επιζήμια για τον τουρισμό της χώρας τώρα και στο μέλλον, για τους λόγους που αναφέραμε στις θέσεις μας επί της ΚΥΑ, οι οποίες αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στην Δημόσια Διαβούλευση.

Η χθεσινή εισαγωγή του νέου νομοσχεδίου εντείνει τις προβληματισμούς μας και στα εξής σημεία:

* Δεν διασαφηνίζεται ο ρόλος του σχεδίου της ΚΥΑ, όπως και η σύνδεση της με το νέο σχέδιο νόμου, καθώς πολλά από τα άρθρα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο σ/ν.

*  Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση αν το σχέδιο της ΚΥΑ θα περάσει από το ΕΣΧ, όπως ορίζεται από το σχετικό νόμο.

Όσον αφορά τις σχετικές, με τον τουρισμό, διατάξεις στο εν λόγω σχέδιο νόμου θα πρέπει να τονιστεί ότι:

* αντιμετωπίζεται ισάξια ένα νησί της τάξης των 70 τ.χλμ. με ένα νησί έκτασης 200 τ.χλμ. Είναι φανερό ότι η φέρουσα ικανότητα δυο τέτοιων νησιών δεν μπορεί να είναι παρόμοια,

* στα νησιά ακόμα και του μεγέθους της τάξης των 70 τ.χλμ. θα μπορούν πλέον να δημιουργηθούν οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων,

*η έκταση που μπορεί να καταλαμβάνουν οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων πενταπλασιάζεται (από 0,2% σε 1%) σε σχέση με το ήδη μεγάλο ποσοστό που προβλέπονταν από το σχέδιο της ΚΥΑ,

*δεν τίθεται ανώτατο όριο για τις νήσους Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Εύβοια, παρότι παρουσιάζουν ήδη σημάδια κορεσμού, ενώ σημαντικό στοιχείο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η πεπερασμένη φέρουσα ικανότητά τους,

*  «απογειώνεται» η παραθεριστική κατοικία στο 75% της δομούμενης επιφάνειας σε περίπτωση που ο υποδοχέας διαθέτει γήπεδο golf,

*  δεν πρέπει να καθορίζονται κατά περίπτωση οι αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον αιγιαλό,

*  δεν διασαφηνίζεται η δυνατότητα ή η απαγόρευση της χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες στην περίπτωση που είναι μικρότερα από 70km2, ενώ η χωροθέτηση τους σε βραχονησίδες και σε ακατοίκητα νησιά (ειδικότερα στις περιπτώσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας καθώς και σε περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011) είναι ιδιαιτέρως επιζήμια για το περιβάλλον και το τοπίο,

*  τα ποσοστά (επί της συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες των ξενοδοχειακών καταλυμάτων) που αναφέρονται σε σχέση με τη χρονομεριστική μίσθωση, αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς η εφαρμογή τους θα σήμαινε την πλήρη χρήση των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ως παραθεριστικής κατοικίας.

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου αναφέρονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν τους τουριστικούς λιμένες με τα εξής μειονεκτήματα:

*  δεν υπάρχει συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ στις απαιτούμενες διαδικασίες,

*  ο Συντελεστής Δόμησης είναι ανεπίτρεπτα υψηλός,

*  δεν πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον αιγιαλό

* δεν πρέπει να επιτρέπεται η ύπαρξη κτιρίων έως την ακτογραμμή και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καθοριστεί το είδος τους.

*  το χρονικό διάστημα που δίνεται στις Δημοτικές Αρχές για να εκφράσουν τις απόψεις τους είναι απαράδεκτα περιορισμένο (15 μέρες),

* είναι επίσης περιορισμένο το διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η προσφυγή κατά γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων,

*  το χρονικό διάστημα παραχώρησης των μαρίνων είναι ιδιαίτερα μεγάλο (99 χρόνια).

Ως περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο παρεμβαίνει στο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», τη στιγμή που οι διαδικασίες του τελευταίου δεν έχουν ολοκληρωθεί με τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη πως ο τουρισμός είναι ένα θέμα που χρήζει εκτεταμένης διαβούλευσης και όχι επείγουσας αντιμετώπισης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να καταψηφίσετε το Μέρος Ε΄ του νομοσχεδίου που αφορά την «Απλοποίηση και τη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανταλλαγή απόψεων.

Με τιμή,

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία».

Σχόλια