Το Οικοσκόπιο έγινε 3 ετών!

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Έπειτα από τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας το www.oikoskopio.gr, o πληρέστερος διαδικτυακός χάρτης περιβαλλοντικής πληροφορίας για την Ελλάδα, βελτιώνεται λειτουργικά και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και εργαλεία, έτοιμος να υποδεχτεί περισσότερους επισκέπτες για νέες γεωγραφικές αναζητήσεις.

Το “Οικοσκόπιο” αποτελεί μια online χαρτογραφική εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» με τη συγχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και την υποστήριξη ιδιωτών. Πρόκειται για μια διαρκώς ανανεούμενη βάση δεδομένων, που παρέχει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα προβολής και αναζήτησης περιβαλλοντικής πληροφορίας η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται συγκεντρωμένη σε μια διαδικτυακή τοποθεσία. Μέσω απλών εργαλείων αναζήτησης μπορεί να συνδυαστεί η απεικόνιση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και υδρογραφικών στοιχείων. Παράλληλα, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για οικισμούς, προστατευόμενα είδη φυτών και ζώων, αλλά και σε κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για κάθε δήμο.

Το ανανεωμένο Οικοσκόπιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για:

  • Τις Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας (περιοχές NATURA, υγρότοπους Ramsar, Εθνικούς Δρυμούς και Πάρκα με πληροφορίες για τις επιμέρους ζώνες προστασίας, Αισθητικά Δάση και Καταφύγια Άγριας Ζωής).
  • Τις καλύψεις γης για το 1987 και το 2007.
  • Τις σημαντικότερες καμένες εκτάσεις από το 2007 και μετά.
  • Την αυθαίρετη δόμηση στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.
  • Τις λίμνες, τα ποτάμια και τους νησιωτικούς υγρότοπους της Ελλάδας.
  • Ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή περιοχές της χώρας.

Η προβολή της πληροφορίας σε γνώριμα χαρτογραφικά υπόβαθρα, η απλοποιημένη πλοήγηση στο χάρτη, τα εργαλεία μέτρησης αποστάσεων και επιφάνειας, αλλά και δυνατότητες, όπως η επιλογή της σειράς εμφάνισης και η ρύθμιση της διαφάνειας των επιλεγμένων πληροφοριών, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου Οικοσκοπίου που βοηθούν τον επισκέπτη να συγκρίνει και να απεικονίσει καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποθήκευσης του χάρτη για την τεκμηρίωση κάθε μελέτης ή έρευνας, αλλά και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους χρήστες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

«Το Οικοσκόπιο δεν είναι μια βιβλιοθήκη δεδομένων, αλλά μια δυναμική εφαρμογή που εμπλουτίζεται σε σταθερή βάση με νέα πρωτότυπη πληροφορία», υπογραμμίζει η Παναγιώτα Μαραγκού Συντονίστρια δράσεων επιστημονικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης του WWF Ελλάς. «Iδέες για τον εμπλουτισμό της εφαρμογής υπάρχουν, αλλά και πολύ υλικό από τα επίσημα δεδομένα που θα μπορούσε να συνδυαστεί και να αξιοποιηθεί. Αυτό που αναζητούμε είναι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να συνεχίσουμε την υλοποίηση», καταλήγει η κ. Μαραγκού.

Μέρος του Οικοσκοπίου είναι και το “Πυροσκόπιο”. Μέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες και εύληπτα διαγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Σε επίπεδο χώρας τα στοιχεία αφορούν στη χρονική περίοδο 1983-2008, ενώ σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος ή νομού αφορούν στη χρονική περίοδο 1983-2005.

Σχόλια