ΔΕΗ: «προσωρινά» τα μέτρα για τις ΥΚΩ

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στους καταναλωτές μεταφέρεται η ευθύνη καταβολής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για το «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό».

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energypress.gr η τροπολογία προβλέπει ότι υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος για τις ΥΚΩ δεν είναι πλέον οι προμηθευτές αλλά οι καταναλωτές, οι οποίοι και το καταβάλουν προς τους παρόχους ηλεκτρισμού με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς που λαμβάνουν.

Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει συμψηφισμό για τα ποσά που βαρύνουν τους καταναλωτές κατά την περίοδο 2008-2011 με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί προς τους προμηθευτές τους, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος των ΥΚΩ κατά τη χρονική αυτή περίοδο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με τις ρυθμίσεις αυτές το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί να άρει το αδιέξοδο που έχει προκύψει μετά την ακύρωση από το ΣτE των παλαιότερων υπουργικών αποφάσεων σχετικά με το θέμα.

Ειδικότερα, στην τροπολογία ορίζεται ότι παρ’ ότι η απόφαση του ΣτΕ κατήργησε τις υπουργικές αποφάσεις για τις ΥΚΩ των ετών 2009 και 2010, εντούτοις καταργείται και η απόφαση για το 2011, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η τροπολογία θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για το άνοιγμα της αγοράς των μη διασυνδεδεμένων νησιών, που συνεπάγεται το τέλος της μονοπωλιακής δραστηριότητας της ΔEH.

Σχόλια