Αυθαίρετα: εξαιρούνται της κατεδάφισης σε πάρκα και άλση

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Αλλαγές που αφορούν τα πάρκα και τα άλση θεσπίζει το ΥΠΕΚΑ με τροπολογίες στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας tovima.gr.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες προβλέπουν σε τμήματα αυτών των εκτάσεων που δεν έχουν βλάστηση από εδώ και στο εξής θα επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία των πάρκων.

Η καταλαμβανόμενη έκταση θα μπορεί να φτάνει το 5% της συνολικής έκστασής τους, ενώ το είδος των έργων και των εργασιών θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών θα μπορούν να εξαιρούνται της κατεδάφισης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Δασικού Κώδικα και εάν ο δήμος της περιοχής εξασφαλίσει εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Εκτός αυτού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εξαιρούνται της κατεδάφισης και όσα κτίρια και υποδομές κατασκευάστηκαν από το υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε πάρκα, άλση και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ τυχόν πράξεις της διοίκησης οι οποίες εκδόθηκαν για την προστασία των συγκεκριμένων πάρκων και αλσών θα ανακαλούνται.

Παράλληλα ανοίγει παράθυρο και για τις αναδασωτέες εκτάσεις, αφού αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση θα αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης.

Σχόλια