Παράνομη διαχείριση αποβλήτων στην Αυλίδα – Έφοδος σε μονάδα ανακύκλωσης

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε συνεργασία με αστυνομικούς του νεοσυσταθέντος Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας και την ΟΕΠΕΤΑ της Διεύθυνσης τροχαίας Αττικής, διενήργησαν την Πέμπτη έκτακτο-αιφνιδιαστικό έλεγχο σε δραστηριότητα αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά για διάλυση και ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών στερεών αποβλήτων, εγκατεστημένη στη θέση «Σχοίνεζα», Βαθέως Αυλίδος Εύβοιας.

Ο έλεγχος έγινε μετά από πολυήμερη έρευνα και εξέταση αναφορών-καταγγελιών περί παράνομης διαχείρισης αποβλήτων και σε συνέχεια προγενέστερων σχετικών ελέγχων της ΕΥΕΠ.

Διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

-H εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το Νομο άδειες και εγκρίσεις.

-Διάθεση ιλύος, περί τους 360 τόνους, προερχόμενης από βιολογικό καθαρισμό Βιομηχανίας τροφίμων η οποία παραληφθεί πρόσφατα, σε προσφάτως διανοιχθείσες εδαφοξεμανές εντός του γηπέδου. Μέρος της ιλύος είχε διατεθεί επί του εδάφους και ή/και είχε αναμειχθεί με γεώδη υλικά και μέρος αυτής υπόκειτο επεξεργασία αφύγρανσης και ξήρανσης σε πρόχειρες πιλοτικές διατάξεις μη αδειοδοτημένες.

-Ταφή αποβλήτων, αγνώστου προέλευσης και ταυτότητας, μακροσκοπικά μερικώς ή ολικώς αποτεφρωμένων, σε έκταση πλέον των δύο στρεμμάτων και βάθος πλέον των δύο μέτρων εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Διενεργήθηκαν διερευνητικές τομές στο χώρο ταφής και διαπιστώθηκε ροή υγρών με έντονη οσμή οργανικών διαλυτών.

-Διάθεση όξινων υγρών αποβλήτων σε εδαφοξαμενή εντός του γηπέδου της εγκατάστασης μέσω αγωγού από παρακείμενο ελαιοδιαχωριστή και παροχέτευση-διάθεσή τους σε όμορο αγροτεμάχιο.

-Εκτεταμένες διαρροές στο έδαφος και σε μη στεγανό δάπεδο, διασταλλαγμάτων αποβλήτων και ελαιωδών υγρών προερχόμενων από κάδους συλλογής απορριμμάτων και απορρύπανση ΟΤΚΖ.

-Υπαίθρια αποθήκευση, διαλογή και διάθεση στερεών αποβλήτων μη επικινδύνων και εν δυνάμει επικινδύνων, ανακυκλώσιμων και μη.

Η ανωτέρω διαπιστωθείσα διαχείριση των αποβλήτων, είναι μη αποδεκτή περιβαλλοντικά και υγειονομικά συνιστά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων   και συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διακινδύνευση της δημόσιας υγείας.

Ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για δύο εκπροσώπους της επιχείρησης οι οποίοι με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευβοίας.

Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν, από την έρευνα των Επιθεωρητών και τις αναλύσεις, θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

econews

Σχόλια