Φωτοβολταϊκά: στον Αναπτυξιακό οι παλιές επενδύσεις 20 KW

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διάταξη που προβλέπει την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο παλιών επενδύσεων φωτοβολταϊκών των 20 Κιλοβάτ ( μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2010), οι οποίες απορρίπτονταν γιατί δεν έπιαναν το minimum επενδυτικής δαπάνης που όριζε ο νόμος, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energypress.gr.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά επενδυτικά σχέδια που θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και προβλέπει ότι οι αιτήσεις υπαγωγής στο ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι και 29.01.2010, εξετάζονται χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το οικονομικά κατώτατο ύψος των επενδύσεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με την ψήφιση του νόμου, θα υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης όλων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν απορριφθεί επειδή δεν είχαν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, δηλαδή κατά κύριο λόγο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 20KW, τα οποία απορρίπτονταν μαζικά για τον συγκεκριμένο λόγο.

Σημειώνεται ότι η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης δεν συνεπάγεται αυτόματη υπαγωγή των επενδύσεων στον αναπτυξιακό, αλλά επανεξέταση της αίτησής τους.

Σχόλια