ΕΛΕΤΑΕΝ: «αντιφατική η πολιτική της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ»

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Αντιφατική χαρακτηρίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ την πολιτική που ακολουθεί για τις ΑΠΕ η Ελληνική Πολιτεία, τονίζοντας ότι αν και τα αιολικά και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά παράγουν φτηνή ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή, η Κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις τιμές αποζημίωσης που λαμβάνουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Αντιφατική πολιτική για τις Α.Π.Ε. ακολουθεί για άλλη μια φορά η Ελληνική Πολιτεία. Ενώ η Αιολική Ενέργεια και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ) παράγουν φτηνή ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή (πιο φτηνή από έναν σύγχρονο σταθμό φυσικού αερίου), η Κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις τιμές αποζημίωσης που λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση κατάθεσε στο νομοσχέδιο για το ΗΛΙΟΣ, τροπολογία σύμφωνα με την οποία οι τιμές πώλησης ενέργειας που παράγεται από αιολικά και ΜΥΗ, θα αναπροσαρμόζονται ετησίως -όχι με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ όπως ισχύει μέχρι σήμερα- αλλά με βάση το 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Η πολιτική επιλογή αυτή είναι ατυχής για τους ακόλουθους λόγους:

1)    Οριζόντιες και ενιαίες περικοπές, όπως αυτή που εισάγει η τροπολογία, δεν μπορεί να εφαρμοσθούν στην Αιολική Ενέργεια. Διότι η οικονομική απόδοση των επενδύσεων διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα αιολικά πάρκα, λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης του αιολικού δυναμικού ανά θέση και των υπολοίπων στοιχείων κόστους ανά κατηγορία έργου.

Όμως, η υιοθέτηση της τροπολογίας αυτής, ισοδυναμεί με οριζόντια μείωση της τιμής των αιολικών και των ΜΥΗ κατά 12,7% μέσα σε δύο έτη (από 1.1.2010), διότι τόσες είναι οι μεσοσταθμικές αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ που δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές των Α.Π.Ε. εξαιτίας του ν.3851/2010 και της νεοεισαγόμενης ρύθμισης.

2)    Η ρύθμιση έχει αναδρομικό χαρακτήρα αφού καταλαμβάνει τα υφιστάμενα έργα, λειτουργώντας έτσι ανασταλτικά στο θετικό κλίμα που πήγαινε να δημιουργηθεί μετά τη διαφαινόμενη λύση του οικονομικού προβλήματος της χώρας.

3)    Πέραν αυτών, η λογική της νέας ρύθμισης είναι λανθασμένη, διότι υπονοεί ότι το πραγματικό κόστος για τις επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και ΜΥΗ θα μειώνεται διαρκώς και ραγδαία. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την Ελληνική Πολιτεία:

–   να αντιμετωπίσει με οικονομικό ορθολογισμό, συνολική προσέγγιση και χωρίς σπασμωδικές και αντιφατικές κινήσεις την ανάπτυξη των Α.Π.Ε.
–   να συναισθανθεί τις ευθύνες της και τις συνέπειες για την ανάπτυξη, όταν λαμβάνει, χωρίς μελέτη, αποσπασματικά και αντι-αναπτυξιακά μέτρα όπως η νέα ρύθμιση για τις τιμές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θα συνεχίσει να προσπαθεί να εξηγήσει ότι η προστασία του καταναλωτή και η ανάπτυξη της οικονομίας επιβάλουν διατήρηση της συνέχειας και της αξιοπιστίας της πολιτικής με την επαναφορά του ισχύοντας μέχρι σήμερα τρόπου αναπροσαρμογής των τιμών Α.Π.Ε.

econews, ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια