ΑΠΕ: στο 5,2 η συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή – Έρευνα της Icap

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει από τη νέα κλαδική μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ομίλου Icap Group.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις 5 Απριλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας kathimerini.gr, τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

– Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκε από 2,1%, το 2006 στο 5,2%, το 2011.

– Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23%, την πενταετία 2006- 2011.

– Τα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 68% της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας, το 2011.

– Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία, την περίοδο 2006- 2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,4.

– Η συνολική αξία της παραγόμενης ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 2006- 2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%), κυρίως λόγω της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.

Σχόλια