Τράπεζα Πειραιώς: "πράσινο" επενδυτικό πρόγραμμα €1,6 δισ. – Τι περιλαμβάνει

1
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόγραμμα επενδύσεων 1,6 δισ. Ευρώ στην επόμενη πενταετία θα αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς, οργανώνοντας παράλληλα αναπτυξιακό fund με σκοπό τη συγκέντρωση 100 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Παρά το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που έγινε, όπως υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, με το PSI, το υφεσιακό περιβάλλον που θα διατηρηθεί κατά το 2012 την ώθησε στην ανάληψη της πρωτοβουλίας υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επενδύσεων με συνδυασμό ιδιωτικών κεφαλαίων, κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτήσεων.

Το ύψος των κεφαλαίων αυτών μαζί με την τραπεζική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθειμέσα στην επόμενη 5ετία σε €1,6 δισ. (0,8% του ΑΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς οργανώνει αναπτυξιακό Fund που σε πρώτη φάση θα συγκεντρώσει €100 εκατ. με τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των επενδύσεων περιλαμβάνει:

1. Τον εκσυγχρονισμό δικτύων και υποδομών 26 Βιομηχανικών Περιοχών σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη προσέλκυση νέων επενδυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

2. Τη δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων με ενεργειακά αποδοτικές υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρήσεων με δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον στα πρότυπα των Eco-Industrial Parks.

3. Επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με έμφαση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς βιομάζας και βιοαερίου.

4. Τη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας.

5. Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Επιχειρηματικά Πάρκα (ΟΠΕΠ) μικρής και βιώσιμης κλίμακας σε νησιά, εφαρμόζοντας αναπτυξιακά πρότυπα για τη διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτονομίας από ανανεώσιμες πηγές, την επάρκεια υδάτινων πόρων μέσω αφαλάτωσης, την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή προϊόντων υδροπονικών καλλιεργειών σε ηλιακά θερμοκήπια.

Το επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια, καθώς εκτιμάται ότι 1.000 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενταχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα και θα δημιουργηθούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα 5 χρόνια.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.