Πτολεμαΐδα 5: «μεγάλα οφέλη από τη νέα μονάδα» λέει ο Παπακωνσταντίνου

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Η κατασκευή της νέας μονάδας από τη ΔΕΗ αποτελεί ένα μεγάλο επενδυτικό έργο. Συμβάλλει σημαντικά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης», τόνισε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου στην εισήγησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το διαγωνισμό για τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5.

Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, η μονάδα θα έχει στρατηγική συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία, καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού παρέχοντας πρόσβαση σε άφθονο, φθηνό και εγχώριο καύσιμο και συνεπώς μειώνει σημαντικά την εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές καυσίμου από τρίτες χώρες.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ, κάτω από τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας θα συνεισφέρει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τις δυνατότητες απασχόλησης (κρίσιμη παράμετρος αν ληφθεί υπόψη το σχέδιο απόσυρσης μονάδων της περιοχής) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία (περίπου 250 θέσεις εργασίας).

Παράλληλα η κατασκευή της μονάδας θα ενισχύσει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, που θα συμβάλλουν στην παροχή πρώτων υλών και υπηρεσιών.

Το έργο αφορά στη νέα Ατμοηλεκτρική μονάδα μεικτής ισχύος 660MW, με καύσιμο εγχώριο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140MW για τηλεθέρμανση. Η μονάδα θα καταναλώνει καύσιμο από τα ορυχεία των οποίων την παραχώρηση έχει η ΔΕΗ, με εκτιμώμενα αποθέματα για περισσότερο από 60 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος καυσίμου, συνυπολογίζοντας το κόστος από τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου, είναι μειωμένο κατά 33% σε σχέση με τις υφιστάμενες μονάδες (42,5ευρώ/ΜWh έναντι 63,1 ευρώ/ΜWh).

«Η Πτολεμαϊδα 5, θα αποτελεί μία νέα μονάδα βάσης για το ενεργειακό μας ισοζύγιο και θα κατασκευασθεί στην περιοχή του εξαντλημένου κοιτάσματος στα ορυχεία Κομάνου, σε απόσταση περίπου 4km από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και περίπου 8km από την πόλη της Πτολεμαΐδας», δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

«Η σπουδαιότητα του έργου για την ΔΕΗ έγκειται: στο γεγονός ότι ανανεώνεται ο στόλος των εγκατεστημένων μονάδων (72% μεγαλύτερες των 20 ετών, 46% μεγαλύτερες των 30 ετών), στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη, στο ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος πολύ σημαντικό, στην αυξημένη ευστάθεια δικτύου που οδηγεί εν τέλει στην περαιτέρω προώθηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ», προσέθεσε.

Κατά την εισήγησή του ο υπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε επίσης στα περιβαλλοντικά οφέλη της νέας μονάδας και συγκεκριμένα στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου κατά 28%, στη μείωση εκπομπών διοξειδίου κατά 30%, στον υψηλό βαθμό απόδοσης 41,5% (έναντι 32% των παλαιών μονάδων), στη χρήση ηλεκτροστατικών φίλτρων και στην εφαρμογή αποθείωσης.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει πολλαπλά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη», κατέληξε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

econews

Σχόλια