Συνάντηση για το ποδήλατο στην Πρέβεζα

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εστιασμένη συνάντηση εργασίας (Focus Group) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κου Στράτου Ιωάννου, με θέμα «Ποδηλατικές πόλεις-Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρο μεταφορά και τουριστική ανάπτυξη». Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CYCLO που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και έχει ως στόχο τη συμβολή στη δημιουργία αειφόρου κινητικότητας σε μικρές και μεσαίες κωμοπόλεις και πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου με την υλοποίηση πιλοτικών/πειραματικών ενεργειών για την ώθηση χρήσης του ποδηλάτου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η Δ/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Βασ. Σφονδύλη, ο Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος Παύλος Παλατζίδης, εκπρόσωποι της Κίνησης Φίλων τού Ποδηλάτου Πρέβεζας, κ.λπ.

Στη συνάντηση βασικό ζητούμενο ήταν η ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων για την ευρύτερη υιοθέτηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Συζητήθηκαν ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης που συνδέονται με τη χρήση του ποδηλάτου, παρουσιάστηκαν καλά παραδείγματα τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα, έγινε αναφορά σε ιδιαίτερα ευρήματα και αποτελέσματα της ως τώρα πορείας υλοποίησης του έργου CYCLO. Με ιδιαίτερη έμφαση συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση δράσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και ευαισθητοποίησης με κύριο γνώμονα την αύξηση της χρήσης του ποδήλατου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς και τη προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού, όπως διοργάνωση ποδηλατικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων-εκδρομών, διοργάνωση/συνδιοργάνωση ποδηλατικού γύρου σε πόλη του νομού Πρέβεζας, υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης – ενημέρωσης σε σχολεία της περιοχής, εκδήλωση ανοικτή στο κοινό με σχετικό περιεχόμενο, επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ.λπ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε ότι στόχος είναι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. «Θα θέλαμε να δούμε όλα τα σκουριασμένα και παροπλισμένα ποδήλατα να κυκλοφορήσουν ξανά στους δρόμους της Πρέβεζας, καθώς σταδιακά οι πολίτες θα κατανοούν τα οφέλη από την χρησιμοποίηση του ποδηλάτου, τόσο για την υγεία όσο και για την πόλη»

Το έργο CYCLO χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» – MED 2007-2013. Το έργο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος και ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2010, ενώ οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας συμμετέχει μεταξύ δέκα άλλων ευρωπαίων εταίρων στο έργο, με επικεφαλής εταίρο το Δήμος Chiaravalle (Ιταλία).

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων φιλικά προς το ποδήλατο σε μικρές και μεσαίες πόλεις, η δημιουργία τοπικών στρατηγικών για την προώθηση του ποδήλατου σε επίπεδο κινητικότητας και για ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού του δημοσίου και καθοδηγητών γνώμης για τις πολιτικές σχετικές με το ποδήλατο, η ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τοπική αειφόρο ανάπτυξη, η βελτίωση της ασφάλειας δρόμων και η διάχυση των προσανατολισμών της ΕΕ για το ποδήλατο σε τοπικό επίπεδο.

econews

Σχόλια