Λειψοί: πρόγραμμα κομποστοποίησης και ανακύκλωσης σε συνεργασία με ΕΠΤΑ ΑΕ

1
34

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Η Πρόταση – Αίτηση Χρηματοδότησης προετοιμάστηκε από το Δήμο Λειψών σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και πρότυπη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λειψών, σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 98/2008, όπου προωθείται η ανακύκλωση σε ποσοστό 50% και ενθαρρύνεται η διαλογή στην πηγή του οργανικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει τους εξής βασικούς στόχους:

* Την οργάνωση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή βιολογικών αποβλήτων και κομποστοποίηση αυτών εντός του οικοπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. Λειψών.

* Τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Λειψών

* Τη βελτιστοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των εισερχόμενων αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Λειψών

* Την ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών του νησιού για το σύνολο των δράσεων διαλογής στην πηγή

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:

* Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης
* Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών
* Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας
* Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.