ΕΛΕΤΑΕΝ: «ενισχύετε τα φωτοβολταϊκά εις βάρος των άλλων ΑΠΕ» – Επιστολή σε ΥΠΕΚΑ

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και το ΥΠΕΚΑ με αφορμή την τροπολογία που αφορά στις ΑΠΕ απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διαμαρτύρεται τόσο για τη διάταξη που προβλέπει αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ -πλην φωτοβολταϊκών-, βάσει του 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και όχι βάσει τιμολογίων ΔΕΗ, αλλά και εκείνη που προβλέπει πριμοδότηση του ευρωπαϊκού εξοπλισμού στα φωτοβολταϊκά κατά 10%.

Όπως αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ “η υιοθέτηση της τροπολογίας του ΥΠΕΚΑ για την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής των Α.Π.Ε. με το 25% του ΔΤΚ, ισοδυναμεί με μείωση της τιμής των αιολικών και των μικρών υδροηλεκτρικών κατά 12,7% μέσα σε δύο έτη (από 1.1.2010), διότι τόσες είναι οι μεσοσταθμικές αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ που δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές των Α.Π.Ε. εξαιτίας του ν.3851/2010 και της προτεινόμενης σήμερα τροπολογίας”.

“Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη το γεγονός των μεγάλων πλέον καθυστερήσεων στις πληρωμές των εν λειτουργία έργων από τον Διαχειριστή οι οποίες δεν αποζημιώνονται –αν και υφίσταται σχετικός όρος στις συμβάσεις πώλησης (αρ. 12, παρ. 3, Υ.Α.17149/6.9.2010)- η συνολική μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη” προσθέτει η ΕΛΕΤΑΕΝ και διαμαρτύρεται ότι “με την υιοθέτηση λοιπόν των δύο προτεινόμενων τροπολογιών, η Ελληνική Πολιτεία θα έχει πρωτοτυπήσει αυξάνοντας την τιμή των φωτοβολταϊκών και μειώνοντας της τιμή των αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών”.

Θεωρεί δεν τη λογική της τροπολογίας “λανθασμένη  διότι υπονοεί ότι το πραγματικό επενδυτικό κόστος για τις επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά θα μειώνεται διαρκώς”, κάτι που δεν ισχύει, τουλάχιστον για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Όπως αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ ναι μεν το κόστος προμήθειας των ανεμογεννητριών στην Ελλάδα έχει μειωθεί την τελευταία τετραετία, αλλά η μείωση αυτή έχει υπερκαλυφθεί από τις μεγάλες αυξήσεις στα υπόλοιπα στοιχεία κόστους, όπως τα συνοδά έργα (ηλεκτρική διασύνδεση και οδοποιία) που καθίστανται διαρκώς ακριβότερα –σε απόλυτο μέγεθος ανά MW εγκατεστημένης ισχύος- εξαιτίας της αυξανόμενης τεχνικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα νέα έργα (μεγαλύτερες αποστάσεις από τα δίκτυα, πολύ ορεινές εγκαταστάσεις σε περίπλοκο ανάγλυφο κλπ.).

Συνολικά, υπολογίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ, τα τελευταία 4 χρόνια το κόστος επένδυσης έχει αυξηθεί κατά 6-8%.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητάει τέλος:

1. Nα μην υιοθετηθεί η ιδέα για την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής των Α.Π.Ε. με το 25% του &ΤΚ. Εναλλακτικά να οριστεί αυτό το ποσοστό σε 80%, όπως άλλωστε προβλέπει ο σημερινός νόμος για την περίοδο μετά την πλήρη απελευθέρωση της
αγοράς.

2. Να μην αυξηθούν άλλο οι τιμές των φωτοβολταϊκών, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα η υλοποίηση του προγράμματος Α.Π.Ε. στη χώρα. Εφόσον η Πολιτεία επιθυμεί να πριμοδοτήσει τον εγχώριο ή ευρωπαϊκό εξοπλισμό – στο βαθμό που αυτό είναι νόμιμο- μπορεί να υπάρξει μείωση της τιμής των φωτοβολταϊκών για τις νέες εγκαταστάσεις για ποσοστό που
θα αποφασιστεί και επ΄ αυτής της νέας τιμής να χορηγηθεί ισόποση πριμοδότηση του εξοπλισμού. Είναι προφανές ότι –σε περίπτωση που γίνει η ανωτέρω επιλογή πριμοδότησης- ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσια που λειτουργούν εντός της επικράτειας της Ελλάδας ή της Ευρώπης, και η προέλευση αυτή να πιστοποιείται επαρκώς.

econews, ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια