Διαχείριση υδάτων: η κατάσταση στην Αττική – Τι γίνεται με Ψυττάλεια-λύματα

0
88

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εκτός προτεραιοτήτων της Πολιτείας παρέμεινε το ζήτημα της διαχείρισης υδάτων όπως παραδέχθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου μιλώντας στην ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού».

Ο υπουργός ισχυρίστηκε πως αποτελεί “επίτευγμα” το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης των διαχειριστικών σχεδίων για 10 Υδατικά Διαμερίσματα (από τα συνολικά 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας).

Όσον αφορά στη διαχείριση υδατικών πόρων στην Αττική, ο υπουργός σημείωσε τα εξής:

-η ετήσια κατανάλωση νερού στο λεκανοπέδιο ανέρχεται σε περίπου 420 εκατ. Κυβικά, ποσότητα που είναι κοντά στο αξιόπιστο υδατικό δυναμικό του συστήματος και τη δυναμικότητα των έργων επεξεργασίας του νερού (περίπου 450-500 εκ κυβικά ανά έτος).

-δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια σπατάλης.

-γίνεται αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας για άρδευση και βιομηχανικές χρήσεις.

-καλύφθηκε το νομοθετικό κενό που υπήρχε με την έκδοση ΚΥΑ.

-προωθείται σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια Αττικής και με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργο προϋπολογισμού περίπου 30 εκατ. ευρώ για την επαναχρησιμοποίηση μέρους των εκροών της Ψυττάλειας για άρδευση του παραλιακού μετώπου και του Ποικίλου όρους.

-ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στις αρχές του χρόνου (13/01/2012) το πόρισμα μελέτης που εκπονήθηκε για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης νερού κατ οίκον. Οι περιοχές για τις οποίες τα οφέλη από την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης νερού είναι πλέον προφανή είναι οι αστικές περιοχές όπως η Αθήνα και οι νησιωτικές περιοχές με ελλειμματικό ισοζύγιο. Η υιοθέτηση ενός απλού Σχεδίου Δράσης για την Εξοικονόμηση Νερού κατ’ οίκον θα μπορούσε να μειώσει τη σημερινή πίεση στους υδατικούς πόρους κατ’ ελάχιστο κατά 10%.

Τα μέτρα που προωθεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ έχουν θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα, όπως:
*Υποχρεωτική εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νέες κατοικίες.
*Χρήση των ομβρίων υδάτων για πότισμα ή άλλες δευτερεύουσες χρήσεις.
*Παροχή οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε παλιές κατοικίες.
*Θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Σήματος Εξοικονόμησης Νερού για τον βασικό κτηριακό εξοπλισμό.

-μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, το ΥΠΕΚΑ χρηματοδοτεί έργα για τη συγκράτηση των διαρροών στα δίκτυα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 75 εκατ. ευρώ, σε πολλούς δήμους στην Ελλάδα.

Σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων:

Πέντε οικισμοί της Ανατολικής Αττικής με πληθυσμό πάνω από 15000 κατοίκους (Ραφήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο και Νέα Μάκρη) βρίσκονται στη φάση της Συμπληρωματικής Προειδοποιητικής Επιστολής. Υπάρχει υποχρέωση για την ανά τρίμηνο ενημέρωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την συμμόρφωση, όσον αφορά στους οικισμούς αυτούς.

-Για το Μαρκόπουλο και το Κορωπί υπάρχουν εξελίξεις, αλλά σχετική αδράνεια παρατηρείται με το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (Ραφήνα, Αρτέμιδα) και τη Ν. Μάκρη.

-Την ευθύνη σχεδιασμού των έργων αυτών την έχουν η ΕΥΔΑΠ και η Περιφέρεια Αττικής (η οποία με πόρους των ΠΕΠ ύψους 300-350 εκ ευρώ θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων).

-εξαρτώμενη από τον σχεδιασμό αυτό είναι και η διαχείριση των λυμάτων και άλλων οικισμών της Αττικής, με πληθυσμούς μικρότερους των 15000 κατοίκων (όπως της Παλλήνης, του Γέρακα, της Ανθούσας, των Σπάτων, του Δήμου Σαρωνικού κα) όπου συμμετοχή στη χρηματοδότηση των έργων θα έχει και το ΥΠΕΚΑ μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.

-το ΕΠΠΕΡΑΑ συμμετέχει κυρίως με τη αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης εσωτερικών δικτύων μερικών οικισμών (Παλλήνη, Γέρακα, Δήμο Σαρωνικού κ.α) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκ ευρώ.

-η συλλογή και η επεξεργασία των αστικών λυμάτων της Ανατολικής Αττικής αποτελούν έργα προτεραιότητας, τόσο λόγω της πολύ σοβαρής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την έλλειψη των αναγκαίων υποδομών όσο και λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αποφυγής του προστίμου.

-Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης του υφιστάμενου αρχικού της σχεδιασμού. Το ΥΠΕΚΑ, είναι ανοιχτό σε εποικοδομητικές προτάσεις τροποποίησης, στο βαθμό που η ελκυστικότητά τους προκύψει από τεκμηριωμένες και πλήρεις οικονομοτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Σχόλια