ΕΕ: κανόνες για τον υπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου σε γεωργία – δασοκομία

0
36

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με την έγκριση νέας πρότασης για τη λογιστική απεικόνιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα προς την ένταξη των απορροφήσεων και εκπομπών από τη δασοκομία και τη γεωργία στην ενωσιακή πολιτική για το κλίμα.

Με την προτεινόμενη απόφαση θεσπίζονται λογιστικοί κανόνες για τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου στη δασοκομία και τη γεωργία, τους τελευταίους μεγάλους τομείς όπου δεν υπάρχουν κανόνες σε ενωσιακή κλίμακα.

Τα δάση και οι γεωργικές εκτάσεις καλύπτουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της έκτασης της ΕΕ και περιέχουν σημαντικά φυσικά αποθέματα άνθρακα, αποτρέποντας τη διαφυγή του στην ατμόσφαιρα, γεγονός που τα καθιστά σημαντικά για την κλιματική πολιτική.

Η αύξηση του «παγιδευμένου» αυτού άνθρακα κατά μόλις 0,1 % – για παράδειγμα μέσω βελτιωμένης διαχείρισης των δασών ή των χορτολειβαδικών εκτάσεων – θα αντισταθμίσει στην ατμόσφαιρα τις ετήσιες εκπομπές 100 εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Ωστόσο μέχρι τώρα, οι προσπάθειες των γεωργών και των δασοκτημόνων, καθώς και οι ορθές πρακτικές τους με στόχο να διασφαλιστούν τα αποθέματα άνθρακα στα δάση και τα εδάφη, δεν έχουν ή έχουν μόνο εν μέρει αναγνωριστεί.

Και τούτο εξαιτίας των προβλημάτων που συνεπάγεται η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον άνθρακα στα δάση και στα εδάφη, καθώς και η έλλειψη κοινών κανόνων λογιστικής απεικόνισης εκπομπών και απορροφήσεων.

Τώρα, μετά την απόφαση της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες λογιστικής απεικόνισης για τα εδάφη και τα δάση, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να κλείσει το κενό στην κλιματική πολιτική της όσον αφορά τους κοινούς λογιστικούς κανόνες.

Στη συνέχεια θα προκύψουν νέες ευκαιρίες, για παράδειγμα, ανταμοιβή των γεωργών για τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

econews

Σχόλια