Φωτοβολταϊκά 2011: 426ΜW νέα ισχύς και 8425 ισοδύναμες θέσεις εργασίας

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέα ισχύς ύψους 425,9 MW διασυνδέθηκε από φωτοβολταϊκές μονάδες το 2011 ανεβάζοντας τη συνολική σε 624,3MW.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών στο τέλος του 2010 τα φωτοβολταϊκά αντιστοιχούσαν σε 205 MW όπερ σημαίνει ότι το 2011 καταγράφηκε τριπλασιασμός ισχύος.

“Έκρηξη” σημειώθηκε στα οικιακά φωτοβολταϊκά καθώς η συνολική ισχύς επταπλασιάσθηκε στα  83,811MW το 2011.

Τα φωτοβολταϊκά σε στέγες αναμένεται να στηρίξουν τον κλάδο το 2012, καθώς εκκρεμούν 27782 αιτήσεις για ισχύ 248,975 MW.

Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών η διάρθρωση της αγοράς είναι μοιρασμένη μεταξύ των πάρκων έως 150KW και των μεγαλύτερων άνω των 150KW. Συγκεκριμένα τα συστήματα από 20 έως 150kWp φτάνουν σήμερα τα 261,3MW ενώ τα μεγαλύτερα από 150kWp τα 212,7MW.

Κατά το 2011, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών διατήρησε ή δημιούργησε συνολικά 8425 ισοδύναμες άμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης (μία ισοδύναμη θέση πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί σε 1.840 εργατοώρες ετησίως), ενώ με τις έμμεσες θέσεις στην ευρύτερη οικονομία ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 21.900.

econews

Σχόλια