Φωτοβολταϊκά: θετικός ο ΠΑΣΥΦ στις προτάσεις Κουβέλη για τις ΑΠΕ

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Θετικά διακείμενος στις προτάσεις που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Κουβέλης για τις Ανενεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας εμφανίστηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ).

Ο ΠΑΣΥΦ κάνει λόγο για σύμπτωση κάποιων απόψεων και επισημαίνει πως η πρόταση Κουβέλη θίγει δύο ζέοντα θέματα του κλάδου: αυτό της χρηματοδότησης και εκείνο της αδειοδοσίας.

Αναλυτικότερα, ο ΠΑΣΥΦ αναφέρει τα εξής:

«Σε αντίθεση με την εξόχως προβληματική ως προς ουσιώδεις της ρυθμίσεις πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ θεωρούμε ότι η εν λόγω νομοθετική πρόταση θέτει ως πρόταγμα τη συνολικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων των ΑΠΕ και την ολοκληρωμένη ρύθμιση χρονιζόντων προβλημάτων της συγκεκριμένης αγοράς, ωφελώντας κατά τον τρόπο αυτό το επενδυτικό κλίμα στη χώρα, μη αναχαιτίζοντας, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία που διέπει τις προταθείσες από το ΥΠΕΚΑ τροπολογίες, την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επενδυτών, ενώ παράλληλα προωθείται και η επίτευξη των εθνικών στοχεύσεων με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη Πρόταση Νόμου αποτελεί, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις νομοτεχνικής φύσεως που ενδέχεται να μπορούν να διατυπωθούν, έναν νομοθετικά δόκιμο τρόπο ρύθμισης της υπάρχουσας κατάστασης στην εν λόγω αγορά, ο οποίος κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δεν δρα ερήμην και ανεξάρτητα από αυτήν, αλλά ως άξονα έχει τις ανάγκες αυτής.
Μέσω της Πρότασης Νόμου προωθούνται δύο από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της αγοράς των ΑΠΕ:

Α. Η χρηματοδότηση. Ειδικά για θέματα χρηματοδότησης, είναι ευπρόσδεκτη κάθε προσπάθεια που κινείται προς την κατεύθυνση διερεύνησης σταθερών και αξιόπιστων τρόπων ενίσχυσης των επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, προτείνεται, με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν κυρίως στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και την απόδοση σε αυτόν μέρος των εσόδων λ.χ. από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων ρύπων, από το τέλος της μεταβίβασης αδειών, η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο θα συμβάλλει μέσω της σταθερής και συνεχούς χρηματοδότησης των ΑΠΕ στην ανάπτυξη αυτών, και

Β. Η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Μέσω της προσπάθειας αναδιάρθρωσης και απλοποίησης του αδειοδοτικού πλαισίου των έργων ΑΠΕ μπορεί να διευκολυνθεί η αναθέρμανση του επενδυτικού κλίματος στον χώρο των ΑΠΕ, ενώ μέσω προτεινόμενων τροποποιήσεων των σήμερα υφιστάμενων προβληματικών νομοθετικών ρυθμίσεων δύναται να διασφαλισθεί ο απεγκλωβισμός των αδειών παραγωγής που τελούν έως σήμερα «υπό ομηρία» αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της αδειοδοτικής διαδικασίας»

Σχόλια