Αιολική ενέργεια-Σίφνος: άδεια εγκατάστασης σταθμού 1,2 ΜW στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτη Χατζημιχάλη, και στο πλαίσιο ενίσχυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χορηγήθηκε μια ακόμα άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου.

Συγκεκριμένα χορηγείται άδεια στη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στη θέση Ακρωτήρι Τραγουδιστής του Δήμου Σίφνου.

Με την έγκριση αυτή και στη συνέχεια με την υλοποίηση του έργου ενισχύεται η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Αιγαίο και στηρίζεται με δυναμικό τρόπο η αναπτυξιακή προσπάθεια στη Σίφνο. Ο αιολικός σταθμός της Σίφνου θα αποτελείται από δύο ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1,2 ΜW.

Σχόλια