Επιστολή σε Μανιάτη για τα γεωθερμικά πεδία στη Θεσσαλία

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις ενέργειες του αρμοδίου Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Κ.Α, κ. Ιωάννη Μανιάτη, για τον χαρακτηρισμό ως πιθανών Γεωθερμικών πεδίων, περιοχών της Θεσσαλίας, ζητά με επιστολή της η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη.

Πρόκειται για τις παρακάτω περιοχές αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

1.Περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

2.Περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

3.Περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, όπου σε προηγούμενα χρόνια είχαν ξεκινήσει διαδικασίες χαρακτηρισμού ως πιθανό γεωθερμικό πεδίο από το ΙΓΜΕ.

Μετά την απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς για μίσθωση έρευνας στις βεβαιωμένες περιοχές των πιθανών γεωθερμικών πεδίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4001/2011.

Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε μέσω ηφαιστειακών εκροών είτε μέσω ρηγμάτων του υπεδάφους, που αναβλύζουν ατμούς και θερμό νερό. Ανάλογα με τη θερμοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η γεωθερμική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες πάνω από 150ο C), μέσης ενθαλπίας (για θερμοκρασίες 100 – 150ο C), και χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες μικρότερες από 100ο C). Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη θέρμανση.

Οι γεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνόησαν γενικά τη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας.
Τα περισσότερα από τα γεωθερμικά πεδία που ερευνήθηκαν βρίσκονται σε περιοχές με ευνοϊκές αναπτυξιακές συνθήκες, ενώ οι προοπτικές άμεσης εκμετάλλευσης των ρευστών είναι πολύ ευοίωνες.

econews

Σχόλια