Χιλιάδες ξενικά είδη στην ΕΕ – Ποια η γνώμη σας για τους «απρόσκλητους επισκέπτες»;

2
173

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα ζώα και τα φυτά έχουν διεισδύσει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εκ φύσεως δικό τους, και τώρα εξαπλώνονται τόσο γρήγορα ώστε να συνιστούν πια απειλή για τη βιοποικιλότητα.

Μερικά αρχικώς «μη ιθαγενή είδη», όπως η ντομάτα ή η πατάτα, έχουν ιστορικά εισαχθεί χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, πολλά άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των εξής: χήνα του Καναδά, American bullfrog, ιαπωνικό ζιζάνιο (Reynoutria spp.) και τα φύκια Caulerpa, εξαπλώνονται πυρετωδώς στο περιβάλλον μας και απειλούν την τοπική πανίδα και χλωρίδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

Τέτοιες περιπτώσεις «επεκτατικών αλλόχθονων ειδών» μπορούν επίσης να απειλήσουν τη δημόσια υγεία, να καταστρέψουν τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο και να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ειδικής νομοθετικής πράξης, και επιζητώντας τις απόψεις τους, μέσω διαδικτυακής διαβούλευσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν πρόταση η οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα εντός του έτους.

Μέχρι σήμερα, έχει διαπιστωθεί η παρουσία άνω των 11.000 αλλόχθονων ειδών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και το 10 έως 15% εξ αυτών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά.

Τα υφιστάμενα μέτρα για να αποτραπεί η είσοδος και διάχυσή τους στο έδαφός μας είναι αποσπασματικά και δεν αρκούν ώστε να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει το κενό με μια προσέγγιση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες που ταιριάζουν με την προσέγγιση που προτείνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα: πρώτον, η πρόληψη, στη συνέχεια, η έγκαιρη ανίχνευση και η ταχεία αντίδραση, και, ως ύστατη λύση, η εξάλειψη ή η διαχείριση της παρουσίας τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Στη διαδικτυακή διαβούλευση επιζητείται η διατύπωση απόψεων για την προσαρμογή της προσέγγισης αυτής στην επιτόπια πραγματικότητα, και καλύπτονται θέματα όπως πιθανοί εμπορικοί περιορισμοί, συστήματα σήμανσης, μηχανισμοί παρακολούθησης, μέτρα εξάλειψης και αποκατάσταση των θιγέντων ενδιαιτημάτων. Στη διαβούλευση καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών, της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των καταναλωτών, ομάδες συμφερόντων, η κοινότητα των ΜΚΟ και οι εθνικές αρχές, να διατυπώσουν τη γνώμη τους πριν από τις 12 Απριλίου 2012.

Ιστορικό

Οι εισαγωγές αλλόχθονων ειδών είναι αποτέλεσμα εκούσιας ή τυχαίας ανθρώπινης δράσης. Ενώ πολλά εισαχθέντα είδη αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία μας, άλλα, αντιθέτως, διαταράσσουν την ισορροπία των ενδιαιτημάτων και πολλαπλασιάζονται σε καταστροφικό βαθμό. Τα κουνούπια – τίγρεις της Ασίας, για παράδειγμα, που προκαλούν δάγκειο πυρετό, εισέρχονται στο έδαφός μας με τα – σε λανθάνουσα κατάσταση – αυγά που μεταφέρονται μέσω των ελαστικών των οχημάτων, και υδρόβιοι οργανισμοί επιβλαβείς για το εκάστοτε θαλάσσιο περιβάλλον εισάγονται εν γένει μέσω του υδάτινου έρματος στα πλοία. Δεδομένου ότι συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται το εμπόριο και τα ταξίδια, αναμένεται να αυξηθεί η εισροή αλλόχθονων ειδών.

Το πρόβλημα θεωρείται ως η δεύτερη σε μέγεθος απειλή για τη βιοποικιλότητα, μετά την απώλεια ενδιαιτημάτων.

Η παγκόσμια βιοποικιλότητα τελεί υπό σημαντική πίεση από πολυάριθμες απειλές, οι οποίες συχνά προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή.

Η βιοποικιλότητα στηρίζει τη ροή οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών (τρόφιμα, καύσιμα, ίνες, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ροή και ποιότητα του νερού, γονιμότητα του εδάφους και κύκλος των θρεπτικών στοιχείων) και αποτελεί το κλειδί για την ανθρώπινη ευημερία.

Ωστόσο, τα δύο τρίτα περίπου των παγκόσμιων οικοσυστημικών υπηρεσιών παρακμάζουν. Στην ΕΕ, η μείωση αυτή προκύπτει από κατάρρευση των αλιευτικών αποθεμάτων, εκτεταμένη υποβάθμιση του εδάφους, δαπανηρές ζημίες από πλημμύρες και εξαφάνιση τμημάτων άγριας πανίδας.

Μπορείτε να πάρετε μέρος στην έρευνα στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

econews

2 Σχόλια

  1. Ακομα πιο σημαντικό πρόβλημα θα είναι όταν θα έχουμε (ή μήπως ήδη έχουμε;) γενετικά τροποποιημένους ξενιστές
    που με την πάροδο των αιώνων θα μεταλλάξουν τη βιοποικιλλότητα στον πλανήτη

Comments are closed.