Θεσσαλονίκη: μέτρα για την προστασία του «Σέϊχ-Σου»

0
560

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με πρωτοβουλία του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  κ. Θύμιου Σώκου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη ευρεία σύσκεψη με θέμα την προστασία, τη φύλαξη και την ανάδειξη του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης «Σέϊχ-Σου».

Στην εισήγηση του ο κ. Σώκος επέμενε ιδιαίτερα στην ανάγκη το δάσος του «Σέϊχ-Σου» να γίνει επισκέψιμο από την κοινωνία με προσεκτικές δράσεις και παρεμβάσεις, τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και φορέων και κυρίως τη συμμετοχή των αιρετών α΄και β΄ βαθμού.

“Αν η κοινωνία της Θεσσαλονίκης έχει παρουσία στο δάσος τότε αυτό και θα προστατευτεί και θα αναδειχθεί ο σημαντικότατος ρόλος του στην οικολογική ισορροπία και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης ” επεσήμανε στην τοποθέτηση του ο κ. Σώκος.

Στην ατζέντα της συνάντησης τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η προστασία των δασικών εκτάσεων (καθαριότητα περιαστικού δάσους, αντιμετώπιση προσβολών από ασθένειες), η συντήρηση και φύλαξη χώρων δασικής αναψυχής και μονοπατιών περιήγησης, η οργάνωση και ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων καθώς και η επισκεψιμότητα του περιαστικού δάσους.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ώριμων προτάσεων που κατέθεσε η Αποκεντρ. Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής ” περιλαμβάνεται και η πρόταση ύψους 1.436.192 ευρώ με τίτλο «Δασοκομικοί Χειρισμοί Αντιπυρικής Προστασίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης Β΄ Φάση».

«Δασοκομικοί Χειρισμοί Αντιπυρικής Προστασίας Β’ Φάση» του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης

Στην εν λόγω μελέτη προτείνονται να γίνουν εντός του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης και σε συνολική έκταση 3.631,240 στρ. οι παρακάτω εργασίες :

–  Κλαδεύσεις ανωρόφου σε ύψος μέχρι 5 μέτρα.
–  Καθαρισμοί – καλλιέργεια ανωρόφου.
–  Καθαρισμοί – καλλιέργεια πρινώνων
–  Καθαρισμοί – καλλιέργεια μικτού δάσους
–   Καλλιέργεια υπορόφου.
–  Μεταφορά των προϊόντων κλάδευσης – καλλιέργειας – καθαρισμού.
–  Θρυμματισμός αυτών.

Η μελέτη αυτού του υποέργου συντάχθηκε με σκοπό να επιλεγούν για ένταξη περιοχές που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από ανθρωπογενείς και άλλες αιτίες ήταν μεγαλύτερος.

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η συνέχιση και συμπλήρωση των εργασιών κλαδεύσεων και καθαρισμού του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με σκοπό την αντιπυρική θωράκιση αυτού σε περιοχές που δεν υπήρχε η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στην προηγούμενη μελέτη. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, η συνολική έκταση στην οποία θα έχουν εκτελεσθεί εργασίες δασοκομικών χειρισμών αντιπυρικής προστασίας θα υπερβαίνει το 50 % της έκτασης του Περιαστικού Δάσους που δεν πλήγηκε από την πυρκαγιά του έτους 1997.
Σκοπός

Οι προτεινόμενες εργασίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αντιπυρική προστασία του δασικού οικοσυστήματος του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, αποτελούν έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτό.

Οι δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας αφορούν κυρίως εργασίες καθαρισμού και κλαδεύσεων οι οποίες θα διασπάσουν την κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης ύλης από το έδαφος μέχρι την κόμη των δένδρων, σε ύψος μέχρι 5 μέτρων, δηλαδή θα δημιουργηθεί μία ζώνη πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους. Επίσης με τις προτεινόμενες επεμβάσεις (κλαδεύσεις – καλλιέργεια – καθαρισμοί) στοχεύουμε στην ανόρθωση του δασικού οικοσυστήματος, γεγονός που θα το καταστήσει πιο ανθεκτικό στους βιοτικούς και αβιωτικούς κινδύνους που το απειλούν.

Θέση – Χλωρίδα – Πανίδα

Το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, έκτασης 30.188 στρεμμάτων, βρίσκεται Βορειο-Ανατολικά του οικοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης Τεχνητά έχει εισαχθεί η Τραχεία και η Χαλέπιος Πεύκη τα ελληνικά είδη Κυπαρίσσου η Αριζόνα καθώς και διάφορα είδη πλατυφύλλων ειδών.
Τα είδη της πανίδας που ζώων που απαντώνται στην περιοχή είναι:

Θηλαστικά : Αλεπού, Λαγός, Σκαντζόχοιρος
Πτηνά : Πετροπέρδικα, Φιδαετός, Καρακάξα, Κάργα, Βαλτόκιρκος κλπ.
Ερπετά : Σαύρα, Μεσογειακή Χελώνα, Λαφιάτης
Σήμερα ο υδρονομικός του ρόλος είναι ακόμη μεγαλύτερος και σ΄ αυτόν προστίθεται η εξίσου σπουδαία προσφορά του στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια κινητήρων – καυστήρων κλπ. που καταπνίγουν την πόλη, με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης δίδοντάς μας οξυγόνο.
Ένας άλλος σπουδαίος ρόλος του είναι επίσης η προσφορά του στη δασική αναψυχή των κατοίκων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής.

Κίνδυνοι – Εχθροί του Δάσους

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης (Π.Δ.Θ.), όπου θα εκτελεσθούν οι προτεινόμενες εργασίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές, λόγω των κλιματικών συνθηκών και της σύνθεσης της δασικής βλάστησης .

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Οι προτεινόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν σε 57 επιφάνειες, συνολικής έκτασης 3.631,240 στρ., ως κατωτέρω :

Α. Περιοχή Ροδόρεμα – Αντωνιάδη
Β. Περιοχή Μαύρος Λόφος
Γ. Περιοχή Γανιώτη – Καμένο
Δ. Περιοχή Ζωολογικός Κήπος
Ε. Περιοχή ΓΕΧΑ
ΣΤ. Περιοχή Πανόραμα
Τεχνική Περιγραφή

Στα πλαίσια του προτεινομένου έργου θα εκτελεσθούν, σε συνολική έκταση 3.631,240 στρ., οι παρακάτω εργασίες :

Α. Καλλιέργεια πρινώνων.
Β. Καλλιέργεια μικτού δάσους αριζόνας, κυπαρίσσου, πεύκης, πρίνου.
Γ. Κλάδευση – καλλιέργεια δάσους πεύκης με υπόροφο αειφύλλων πλατυφύλλων.
Δ. Κλάδευση – καλλιέργεια δάσους πεύκης χωρίς υπόροφο.

econews

Σχόλια