Καλαφάτης εναντίον ΥΠΕΚΑ για τον ορυκτό πλούτο

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α” Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή ημερίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Εθνική Πολιτική για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», στην οποία συμμετείχε ως εκπρόσωπος του κόμματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες αποτελούν ένα σημαντικό άξονα ανάπτυξης για την εθνική μας οικονομία και η υλοποίηση μιας Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίησή τους, αποτελεί ορθή επιλογή.

Εθνική Πολιτική, η οποία είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται από το 2008, με σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στο ζήτημα αυτό και οι οποίες απαιτούν απαντήσεις:

1. Ενδιαφέρουσες περιοχές περιορίζονται από άλλες χρήσεις γης, οπότε είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη εθνική χωροταξική αποτύπωση στο σχεδιασμό των χρήσεων γης.

2. Έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία των ορυκτών πρώτων υλών, ως αναπτυξιακού παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στις τοπικές κοινωνίες.

3. Έλλειψη αποτελεσματικής συνέργιας μεταξύ διαφόρων επιπέδων της διοίκησης.

4. Απουσία κατάλληλων εργαλείων για την πρόβλεψη της παραγωγικής και οικονομικής προστιθέμενης αξίας που θα προέλθει σε βραχύ-μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

5. Απουσία συστηματικού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την συμβολή της μεταλλευτικής παραγωγής στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΥΠΕΚΑ, όμως, πέρα από τον τομέα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, καταγράφει ισχνά αποτελέσματα σε πολλούς σημαντικούς τομείς δράσης του. Ενδεικτικά αναφέρω:

• την αναποτελεσματικότητα και αδυναμία περιορισμού των στρεβλώσεων, που παρουσιάζονται ιδιαίτερα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας,

• τους λανθασμένους χειρισμούς σε ζητήματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τυφλή μείωση τιμών στις ΑΠΕ, φιάσκο φωτοβολταϊκών αγροτών κ.λ.π.),

• την εγκατάλειψη της διπλωματίας των αγωγών, που οδήγησε στις γνωστές αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και πρόσφατα με τον ελληνοϊταλικό αγωγό φυσικού αερίου ITGI.

• την αδράνεια και την έλλειψη αποδοτικότητας σε σχέση με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, που παραμένουν στα αζήτητα, ενώ θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε υποδομές και δράσεις για την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός μας Αντώνης Σαμαράς, εδώ και δύο χρόνια, επιμένουμε στην ανάγκη αναπτυξιακών δράσεων, ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας ορθής πολιτικής. Και η ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Απαιτεί πιστή εφαρμογή των σχεδιαζόμενων πολιτικών και ουσιαστική αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων».

 

Σχόλια