Φωτοβολταϊκά: καταργείται το 18μηνο – Νέες ρυθμίσεις για συνδέσεις, μεταβιβάσεις

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς στήριξης των φωτοβολταϊκών σχεδιάζει ο κ Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress.gr, οι σημαντικότερες αλλαγές που ετοιμάζονται και αναμένεται να περάσουν με τροπολογίες στο τριπλό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ (Πρόγραμμα Ήλιος, Βιοκαύσιμα, Ελληνικό) είναι οι εξής:

1) Οι τιμές πώλησης ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών αναπροσαρμόζονταν μέχρι σήμερα με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που εκδιδόταν κάθε έτος στη βάση της μεσοσταθμικής μεταβολής των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ. Τώρα η αναπροσαρμογή αποσυνδέεται από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και συνδέεται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

2) Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, μετονομάζεται σε Ειδικό Τέλος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

3) Καταργείται το 18μηνο και οι υποψήφιοι παραγωγοί καλούνται να επιταχύνουν την κατασκευή του σταθμού τους μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του με το Σύστημα ή το Δίκτυο, προκειμένου να δεσμεύσουν υψηλότερη τιμή.

4) Θεσπίζεται ειδικό τέλος για τις μεταβιβάσεις αδειών παραγωγής ΑΠΕ, το οποίο αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό στήριξης των ΑΠΕ.

5) θεσπίζονται υποχρεωτικές δημοπρασίες για την υλοποίηση και τον προσδιορισμό της εγγυημένης τιμής φωτοβολταϊκών έργων εγκατεστημένης ισχύος άνω των 10 MW και δίνεται προτεραιότητα σύνδεσης για σταθμούς γεωθερμίας, βιομάζας και βιοαερίου, αφού εξετάζονται πριν τις αιτήσεις των φωτοβολταϊκών.

6) Εξασφαλίζεται η τήρηση σειράς προτεραιότητας, κατά την εξέταση από τον διαχειριστή των αιτημάτων χορήγησης προσφορών σύνδεσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (πχ ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου).

7) Ρυθμίζεται το θέμα με τις επενδύσεις σε γη υψηλής παραγωγικότητας, για τις υφιστάμενες αιτήσεις.

Σχόλια