Λίμνη Κορώνεια: παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν, για τη μη εφαρμογή του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της λίμνης Κορώνειας.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως αν και οι ελληνικές αρχές ενέκριναν 21 δράσεις για την αποκατάσταση της λίμνης και εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση των μέτρων με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθυστερεί η υλοποίηση ορισμένων δράσεων, ενώ η υποβάθμιση της λίμνης συνεχίζεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η Ελλάδα παρέβη την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υλοποιηθούν οι δράσεις που σχετίζονται με το κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων κ.α..

Παράλληλα ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η Ελλάδα παρέβη την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επειδή δεν έχει ολοκληρώσει το δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον οικισμό του Λαγκαδά.

Σχόλια