Βιώσιμη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Τοπικών Λιμένων (SuPorts)

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, σε χώρο διασκέψεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης έγινε συνάντηση εργασίας των συμμετεχόντων από την Ελλάδα και χώρες της ΕΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SuPorts. Ο συντονιστής του προγράμματος καθηγητής Α. Νανιόπουλος του ΑΠΘ, προσκάλεσε τη HELMEPA και ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Κ. Μητσάτσος ανέπτυξε το θέμα «Shipping Sector and Environmental Management».

Οι παρουσιάσεις στη συνάντηση επικεντρώθηκαν στην περιβαλλοντική διαχείριση μεσαίων και μικρών λιμένων που προωθεί στενή επιστημονική συνεργασία καθηγητών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Cardiff. Ομιλητές, εκτός των Πανεπιστημίων, ήταν διαχειριστές των λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας. Ακόμη εκπρόσωποι λιμένων Γαλλίας και Ισπανίας παρέθεσαν στους συμμετέχοντες σημαντικές πληροφορίες από την εμπειρία τους στις χώρες τους.

Με ικανοποίηση η HELMEPA σημειώνει τη δήλωση του Καθηγητή Νανιόπουλου εκ μέρους των χειριστών/συντονιστών του προγράμματος SuPorts ότι στην τελική τους έκθεση θα συμπεριλάβουν τις 11 προτάσεις του Γενικού Διευθυντή της ένωσης που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση των λιμένων μέσα από τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού τους με εκείνο των πλοίων που εξυπηρετούν. Επίσης, την επιθυμία τους για μια στενότερη συνέργεια με τη HELMEPA που θεωρούν σημαντικό εμπλεκόμενο μέρος (stakeholder).

Σχόλια