Γεωθερμικά πεδία: 27 αιτήσεις σε Μακεδονία – Θράκη

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά την έκδοση του νέου νομικού πλαισίου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, προσκάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προκαταρκτική αίτηση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών, καθώς και για τη μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένων πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών, στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.

Η πρόσκληση αφορούσε ειδικότερα στην Έρευνα ή στη Διαχείριση των παρακάτω πιθανών και βεβαιωμένων Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών:

Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας

Σιδηροκάστρου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Θερμών Νιγρίτας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Αγκίστρου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Απολλωνίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Ν. Κεσσάνης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Ν. Ερασμίου- Μαγγάνων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Ερατεινού (Τμήμα Πιθανού γεωθερμικού πεδίου) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Ακροποτάμου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και υποβλήθηκαν συνολικά 27 αιτήσεις (εκ των οποίων 11 στην ΠΚΜ και 16 στην ΑΜΘ) οι οποίες και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου άμεσα να προωθηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για το αντικείμενο του θέματος.

Σημειώνεται ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην ΑΔΜΘ, με πρωτοβουλία του Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., κ. Θύμιου Σώκου με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, αιρετών του α και β βαθμού όπου και καθορίστηκε από τους δήμους η ζώνη προστασίας για κάθε έναν από τους φυσικούς ιαματικούς πόρους που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, και ειδικότερα των παρακάτω:

Δήμος Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Δήμος Βισαλτίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Δήμος Σινιτικής Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Δήμος Αβδήρων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Δήμος Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Λόγω του γεγονότος ότι σε ορισμένα γεωθερμικά πεδία υφίστανται και ιαματικές πηγές οι οποίες αξιοποιούνται από Δημοτικές αρχές με τις εγκαταστάσεις τους, που όμως χρίζουν ‘αναγνώρισης’ βάση του Ν. 3498/2006, ζητήθηκε εγγράφως από τον ΕΟΤ, να προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας των ιαματικών πηγών στην περιοχή της Α.Δ.Μ.Θ. ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη.

econews

Σχόλια