Ενέργεια: μηχανισμό διαιτησίας θεσπίζει η ΡΑΕ

0
1

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στη σύσταση μόνιμου μηχανισμού διαιτησίας προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επίλυση των διαφορών μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day.gr, η προσφυγή στο μόνιμο μηχανισμό διαιτησίας της ΡΑΕ, θα γίνεται μόνο με την υπογραφή συνυποσχετικού από τα μέρη, ενώ η απόφαση θα εκδίδεται εντός έξι μηνών.

Η διαιτησία θα διεξάγεται από τριμελές όργανο το οποίο θα συγκροτείται από πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος καταρτίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ.

Μάλιστα, για τη λειτουργία του μηχανισμού διαιτησίας, η ΡΑΕ προχωρά στη σύνταξη κανονισμού, ο οποίος θα είναι έτοιμος σε περίπου ένα μήνα.

Σχόλια