Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων: Συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη

0
29

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου “SuPorts” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρες 10.00 με 13.00, στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, συνάντηση εργασίας (workshop), με θέμα: «Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων και ομάδες εμπλεκομένων».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση όλων των δυνητικά ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Υπουργείο, Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ, Ναυτιλιακοί φορείς, Ιδιωτικές εταιρείες) για τις εξελίξεις και τις προοπτικές στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμένων.

Στο έργο συμμετέχουν, από ελληνικής πλευράς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς) και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε σχέση με τους λιμένες κερδίζουν σήμερα όλο και περισσότερο την προσοχή των διοικήσεών τους λόγω, κυρίως:

α) της νομοθεσίας, που γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή/υποχρεωτική στο ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και προστίμων,

β) της κοινωνίας, που στο σύνολό της δείχνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον,

γ) της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των διοικούντων, των δυνατοτήτων μείωσης του κόστους λειτουργίας και της προοπτικής δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η διεθνής πρακτική προκρίνει σήμερα την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα διευκολύνουν και διασφαλίζουν την αειφόρο λειτουργία του λιμένα και της αντίστοιχης εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Ενώ οι μεγαλύτεροι λιμένες παρουσιάζονται δραστήριοι και προχωρούν σταδιακά στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών στρατηγικών, οι μικροί λιμένες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Σε αυτό συντελούν διάφοροι παράγοντες, όπως η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και η αδυναμία συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

Το έργο SuPorts στοχεύει να συνεισφέρει καταλυτικά στην ενεργοποίηση και υποστήριξη των μικρής κλίμακας λιμένων στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω κυρίως της ανταλλαγής εμπειριών, υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών εργαλείων».

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, από 7 χώρες, καθώς επίσης και προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές. Οι εργασίες της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους.

econews

Σχόλια