Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανική στέγη στον Ασπρόπυργο από Advartia

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων Advartia, προχώρησε σε νέα συμφωνία μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού σε βιομηχανική στέγη στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα στο Δήμο Ασπροπύργου, συνολικής ισχύος 270kWp.

Οι βιομηχανικές στέγες αποτελούν έναν από τους πλέον ιδανικούς χώρους για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες προσφέρουν στις επιχειρήσεις εγγυημένα οικονομικά οφέλη με χαμηλό ρίσκο, ενώ συμβάλλουν στην αξιοποίηση της «πράσινης ενέργειας» και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του πράσινου προφίλ της εταιρείας.

Η Advartia αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση μιας τέτοιας επένδυσης, από τη μελέτη ως την λειτουργία αλλά και συντήρηση της μονάδας.

Στόχος της είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης, υλοποίησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης φωτοβολταϊκών επενδύσεων και προσδοκά μέσω των σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνολογιών που προτείνει, να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σχόλια